Рубрика: Գրաբար, Գրականություն

Գայլ եւ ոչխարք

17.09.2021

Գրականություն

·  Կարդա՜ «Գայլ եւ ոչխարք» առակը «Լեզու Նախնեաց» գրքից (դաս Դ, էջ 18)Վերածի՜ր առակը ժամանակակից աշխարհաբարի։Մեկնաբանիր առակը գրվոր (գրավոր աշխատանքները կատարիր բլոգիդ մեջ)։Ձայնագրիր առակը՝ քո ընթերցանությամբ։ Նախօրոք սովորիր ճիշտ կարդալ։ Օգտվիր նույն գրքում եղած նախապատրաստական դասից (էջ 9)։ Ձայնագրությունդ նույնպես պահպանիր բլոգումդ։

Աշխարհաբար

Ծերացած գայլը գնաց հոտի մոտ և ասաց։

—Հիմա զղջում եմ և շատ տխրեցրել եմ ձեզ, այդ պատճառով կցանկանայի գալ և ավել անել Ձեր տանը, որպես՝ մեղքերի թողություն, Ձեզ մանուկներիդ էլ ուրիշ գայլերից կպաշտպանեմ։ Գառները ուրախացած ասացին․

—Մենք այլևս չենք մեղադրի նրան:

Գայլը սպասեց մինչև գառները կմեծանան և սկսեց ուտել նրանց, պատառոտել, մինչև շատերի կողմից տեսնվեց և սպանվեց։


Այս առակը երբ կարդացի, միանգամից հիշեցի «Կարմիր կովը կաշին չի փոխում» ասացվածքը, քանի որ առակում գայլը ասում է, որ նա զղջում է իր արած բաների համար, բայց նա ուղղակի խորամանկորեն ստացավ գառների համաձայնությունը, մեծացրեց նրանց և կերավ։ Այս առակը ուզում է ասել, որ մարդ ինչքան էլ փորձի դեպի լավը փոխվի, միշտ է նրա վատ կողմը իր մեջ միշտ կմնա։

Рубрика: Հայոց լեզվի քերականություն

Հայոց լեզու 17.09.2021

Վարժություն 14. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի բաց թողած տեղում է վրվում ջ:

1.

ա) ալոճենի, ակնակապիչ, աղճատվել, դաջել

բ) ամբողջ, անմիջապես, անջրդի, աճպարար

գ) աջափնյակ, առաջարկ, առաջ, բաճկոն

դ) աղջամուղջ, անզիջում, առաջնորդ, գաղջ +

2.

ա) այծեղջյուր, անզիջում, աջլիկ, գոճի

բ) աղջիկ, անմիջապես, արջուկ, գեղջուկ +

գ) առաջնային, առողջ, գաճաճ, վերջ

դ) թրջոց, իջնել, լաջվարդ, խոճկոր

3.

ա) անրջել, առաջարկություն, առողջ, թրջել +

բ) առաջնորդարան, իջվածք, մեջք, փախչել

գ) ամբողջ, բաղարջ, եղջերու, զիջել +

դ) խառնիճաղանջ, միջակ, միջոց, ուռչանալ

4.

ա) արջ, փարչ, չարչի, մրջյուն, անուրջ

բ) աղջիկ, չղջիկ, առողջ, վայրէջք, վերջույթ +

գ) թրջել, կորչել, ստերջ, քաջք, միջոց, ողջույն

դ) առէջք, կամուրջ, խուրջին, դարչին, մեջք, աջլիկ

Վարժություն 15. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի բաց թողած տեղում է գրվում չ

ա) պչրանք, ճռնչյուն, հաչել, կնոջ

բ) մռնչյուն, հռչակավոր, կորչել, մրջյուն

գ) թռչել, զեղչել, փարչե, Սոչի +

դ) մինչև, դարչին, աչք, զիջել

Վարժություն 20. Տրված բառերով կազմել հոմանիշների տասը զույգ

ե) ակնածել- հարգել

ծավի- բիլ

աչալուրջ- զգոն

ալևոր- զառամյալ

ասպատակել- արշավել

ծաղրել- հեգնել

պարկեշտ- առաքինի

ամբարտավան- մեծամիտ

ատոմ-հյուլե

անեծք- նզովք

զ) գավազան- գայիսոն

փոս- վիրապ

գորով- խանդաղատանք

երկմտել- կասկածել

ըմբոստանալ- ընդվզել

խոկալ- խորհել

մատղաշ- դեռահաս

լկտի- լպիրշ

թանձր- խիտ

հինավուրց- վաղնջական

է) պախուրց- սանձ

եղջերու- պախրա

նախրապան- հոտաղ

ճարտասան- հռետոր

արարիչ- ստեղծող

խեղաթյուրել- աղճատել

գովել- դրվատել

խորշոմել- կնճռոտվել

հիրավի- իսկապես

հոտնկայս- կանգնած

ը) կտրուկ- գիրթ

մոլի- կատաղի

անվեհեր- խիզախ

սիրալիր- բարեհաճ

կեռման- ոլորան

ուտիճ- ցեց

կանթ- ունկ

փեշ- քղանցք

շտեմարան- ամբար

գոլ-գաղջ

թ) անագորույն- դժնյա

մատղաշ- դալար

թառանչ-հառաչ

խռչակ-կոկորդ

շիվ- ոստ

պղպեղ- տաքդեղ

թիրախ- նշանակետ

ընչազուրկ- թշվառ

ընչաքաղց- ագահ

անաչառ- արդարամիտ

ժ) պանդուխտ- վտարանդի

նահատակ- զոհ

շինական- գեղջուկ

պատուհաս- փորձանք

վարկաբեկել- պատվազրկել

ծաղկել- փթթել

շտապել- աճապարել

բեղ- ընչացք

շղարշ- քող

հարդ- դարման

ժա) լուսատտիկ- կայծոռիկ

շաղախ- խյուս

նողկալ- գարշել

անհիշաչար- ներողամիտ

հանրաճանաչ- ականավոր

պերճ- շքեղաշուք

կամակոր- քմահաճ

հերյուրել- զրախոսել

փուչ- ունայն

զեխ- արբշիռ