Рубрика: Մաթեմատիկա

Պարապմունք 7

23.09.2021թ

Պարապմունք 7

1. Քնարիկի և Մանեի տարիքների գումարը 25 է, Քնարիկի և Լիաննայի տարիքների գումարը՝ 19, իսկ Մանեի ու Լիաննայինը՝ 18: Պարզի՛ր Լիաննայի տարիքը։

25-19=6
2x+6=18
2x=18-6
2x=12
x=6

2. Նկարում պատկերված սարքը հավասարակշռված է։ Հորիզոնական ձողերի և ուղղաձիգ լարերի կշիռը կարելի է անտեսել։ Մարմինների ընդհանուր զանգվածը 112 գրամ է։ Որքա՞ն է աստղի զանգվածը։

Подпись отсутствует

112:2=56
56:4=14
14:2=7

3.Այսօր կիրակի է: Գոռն սկսում է կարդալ 290 էջանոց գիրքը: Ամեն օր նա կարդում է 4 էջ, բացառությամբ կիրակի օրերի, երբ նա կարդում է 25 էջ: Քանի՞ օրում Գոռը կկարդա գիրքը:

4. Չորս խնձորներն ու մեկ տանձը կշռում են այնքան, որքան 17 սալորները։ Տանձը մեկ խնձորի ու 7 սալորների չափ է կշռում։ Քանի՞ սալոր կհամակշռի մեկ տանձին։

4խ+1տ=17ս
1տ=1խ+7ս
5խ=10ս
1խ=2ս
1տ=2ս+7ս

4տ-28ս-1տ=7ս
5տ=17ս+28ս
45ս:5=9ս
1տ=9ս

4խ+1խ+7ս=17ս
5խ=10ս