Рубрика: English

Taco

Taco, a food belonging to the Mexican national cuisine, is made from a loaf made of corn or wheat flour and a kernel wrapped in it. Taco can be made from different fillings, for example, veal, pork, chicken, seafood, vegetables, and various cheeses. Tacos are usually eaten without dishes with their hands, and they use chili peppers, avocados, guacamole, coriander, tomatoes, onions, lettuce, etc. Taco was made before the Spanish emigrated to Mexico. Archaeological evidence suggests that locals in Mexico ate taco wrapped in fish. Bernal Diaz Castillo, a contemporary of the Spanish conquistadors, says that European newcomers were first treated to taco at a party hosted by Hernan Cortes for his militants.

The origin of the name is not clear. The publisher Real Academia Española writes in his Spanish dictionary that the word taco means food wrapped in corn husks.

The local version of the word Taco is also unproven. One of the possible variants of the Nahuatl word is «tlahco», which means «half» or «in the middle», in the sense that the food is placed in a loaf.

Easy Beef Tacos Recipe - BettyCrocker.com
Aussie-style beef and salad tacos
Рубрика: Հայոց լեզվի քերականություն

Հայոց լեզու 19․11․2021

Կատուն ու հավերը

Պատմվածքի հերոսներն են՝ կատուն, ով ինքնագոհ, խորամանկ հայացքով է, իսկ խոսելիս ագահորեն լպստում է շուրթերը: Հավերը՝ ովքեր վախեցած են, տեղներում անընդհատ անհանգիստ շարժվում են:

Բեմը կահավորված է որպես բնակարան, կան սեղան, աթոռներ, պահարան և թախտ: 

Կատուն ներս է մտնում, տեղում կանգնում ու երկար հոտոտում և ասում է

— Ապրեմ ես: Էլ մկան հոտ չի գալիս: Իմ նման կտրիճի ճանկից մո՞ւկ կպրծնի: 

Գնում նստում է սեղանի մոտ, հարմար տեղավորվում է, ասես պիտի ճաշի:

-Լավ, բա ի՞նչ պիտի ուտեմ հիմա:

Վեր է կենում, գնում, հերթով բացում է պահարանի դռները: 

— Չէ՛, ոչ մի բան չեմ թողել ուտելու: Դե՛, քեզ տեսնեմ, ճարպիկ կատու, մի բան մտածիր: Հա՛, տիրուհին բողոքում էր, թե մեր հավերը հիվանդացել են, չգնա՞մ տեսնելու:

Պահարանից հանում է մի ճերմակ խալաթ ու հագնում:

— Մեր հավերն են, օտար հո չե՛ն, գնամ բուժեմ:

Դուրս է գալիս:

Կարդալ ավելին