Рубрика: Հայոց լեզվի քերականություն

Գրականության դերը մարդու կյանքում

Դեռ փոքրուց գրականությունը իմ կյանքի մի մասն է եղել: Քնելուց առաջ մի փոքր կարդալը դարձավ իմ բնական կարգի մի մասը, որտեղ ես կարող էի փախչել այլ աշխարհ: Համենայն դեպս, շատ բան չի փոխվել, և քնելուց առաջ ես սիրում եմ կարդալ և գոնե մի քանի րոպե կտրվել աշխարհից:

Читать далее «Գրականության դերը մարդու կյանքում»