Рубрика: Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 11․05․2022

1.Հունվար ամսին եղել է 4 երկուշաբթի և 4 ուրբաթ: Շաբաթվա ի՞նչ օր է եղել հունվարի 20-ը:

Կիրակի

2. Արկղում կան չորս գույնի գնդիկներ, յուրաքանչյուր գույնից` 10 գնդիկ: Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է վերցնել արկղից, որպեսզի նրանց մեջ գոնե 10 գնդիկներ լինեն նույն գույնի:

37

Читать далее «Մաթեմատիկա 11․05․2022»
Рубрика: Հայոց լեզվի քերականություն

Հայոց լեզու 11․05․2022

Մայիսի 11

Տրված տեքստից ընտրեցե՛ք 1-2 նախադասություն և դրանք ենթարկեցե՛ք հնչյունաբանական, բառագիտական, ձևաբանական և շարահյուսական վերլուծության։

Սիրում եմ Աբովյանի ծառերը, որ օրեցօր երկինք են պարզում իրենց ջահել կատարները:

Հնչյունափոխական

Սեր- սիրել 
Օրեցօր-օրիցօր 

Բառագիտական

Սիրել- պարզ
Աբովյան- ածանցավոր
Ծառեր- պարզ
Օրեցօր- բարդ 
Երկինք- պարզ
Պարզել- պարզ
Իրենց- պարզ
Ջահել- պարզ
Կատարներ- պարզ

Ձևաբանական

Սիրում եմ- սահմանական եղանակ, անկատար ներկա, եզակի թիվ, առաջին դեմք, ներգործական սեռ
Աբովյանի- գոյական, հատուկ, եզակի, անձանիշ, սեռական, ի արտաքին
Ծառերը- գոյական, հասարակ, հոգնակի, իր, ուղղական, ի արտաքի 
Օրեցօր- ժամանակի մակբայ
Երկինք- գոյական, հասարակ,եզակի, իր, ուղղական, ի արտաքին
Պարզում են- սահմանական եղանակ, անկատար ներկա, հոգնակի, երրորդ դեմք,
ներգործական սեռ
Իրենց- անձնական դերանուն, երրորդ դեմք, հոգնակի, սեռական հոլով
Ջահել- որակական ածական, դրական աստիճան
Կատարներ- գոյական, հասարակ, հոգնակի, իր, ուղղական, ի արտաքին

Շարահյուսական

Ենթակա- զեղչված է
Ստորոգյալ- սիրում եմ, պարզում են
Ուղիղ խնդիր- ծառերը, կատարները
Հատկացուցիչ- Աբովյանի, իրենց
Որոշիչ- ջահել
Տեղի պարագա- երկինք
Ժամանակի պարագա- օրեցօր