Рубрика: Մաթեմատիկա

Երկու անկյունների գումարի և տարբերության  եռանկյունաչափական ֆունկցիաններ և կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաններ

Երկու անկյունների գումարի և տարբերության  եռանկյունաչափական ֆունկցիանների բանաձևերը

Читать далее «Երկու անկյունների գումարի և տարբերության  եռանկյունաչափական ֆունկցիաններ և կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաններ»