Рубрика: Գրականություն

Սասնա ծռեր․ ճյուղ առաջին

Կարծում եմ՝ գիտեք, որ Սասնա ծռեր էպոսը ունի 4 ճյուղ։ Կփորձեմ համառոտ ներկայացնել առաջին ճյուղը։

Սասնա ծռերը ստեղծվել է ժողովրդական բանահյուսության հիման վրա։ Վիպասացների և բանահավաքների կողմից այն կոչվել է նաև «Սասնա փահլևաններ», «Սասնա տուն», «Ջոջանց տուն», «Սասունցի Դավիթ կամ Մհերի դուռ», «Դավիթ և Մհեր», «Դավթի պատմություն», «Դավթի հեքիաթ» և այլն։ Էպոսի գաղափարական ոգին հայ ժողովրդի հերոսական մաքառումն է թշնամիների դեմ՝ հանուն ժողովրդի ազատության և անկախության, հայրենիքի և պետականության պահպանման։ Հայոց դյուցազնավեպը գաղափարական առումով արտացոլում է նաև իրականությունից ունեցած դժգոհությունն ու կառուցվելիք արդար աշխարհի նկատմամբ ունեցած փափագը՝ բոլոր դեպքերում գովաբանելով օտարի լծի դեմ ելած ժողովրդի հերոսական պայքարը։

Читать далее «Սասնա ծռեր․ ճյուղ առաջին»
Рубрика: Հայոց լեզվի քերականություն

Հայոց լեզու 17․05․2022

107. Հետևյալ աղյուսակը լրացրեք համապատասխան տերմիններով:

երաժշտություն — գործիք, նոտա, մեղեդի, արվեստ, ռիթմ
բժշկություն — արյուն, ասեղ, դեղ, օրգանիզմ, թույն, ջերմություն, ճնշում
դիվանագիտություն — պայմանագիր, խոսք, քաղաքականություն, պատմություն,
գրականագիտություն — էպոս, գրող, գիրք, արվեստ, լեզու

108. Գրեցեք բառերի օրինակներ, որոնք տերմինի արժեք ունեն մեկից ավելի տերմինային համակարգերում:

բռունցք — կենսաբանություն, սպորտ
մկնիկ — առարկա, կենդանի
ճակատ — կենսաբանություն, ռազմագիտություն
թարթիչ — կենսաբանություն, մեքենաշինություն
եթեր — երևույթ, հեռուստատեսություն
երակ — կենսաբանություն, բնության երևույթ

109. Բառարանների օգնությամբ գրեցեք հետևյալ բառերի տերմինային նշանակությունները :

ա) շնիկ — կենդանի, նշան
բ) պսակ — հագուստ, առարկա
գ) երակ — կենսաբանություն, բնության երևույթ
դ) շերեփ — սպասք
ե) թմբուկ — երաժշտություն
զ) մոմ — առարկա
է) բաժակ — սպասք
ը) բռունցք — կենսաբանություն, սպորտ
թ) մկնիկ — առարկա, կենդանի
ժ) ճակատ — կենսաբանություն, ռազմագիտություն
ժա) թարթիչ — կենսաբանություն, մեքենաշինություն
ժբ) եթեր — երևույթ, հեռուստատեսություն

110. Միջազգային տերմինակազմիչներով և հայերեն կամ օտար բաղադրիչներով բարդ բառեր կազմեցեք և լրացրեք հետևյալ աղյուսակը:

ավիա — ավիատոմսեր, ավիաուղի / ավիացիա
ավտո — ավտոմեքենա, ավտոտնակ/ ավտոմոբիլ
կինո — կինոթատրոն, կինոփառատոն/ կինոպարկ
մակրո — մակրոտնտեսական/ մակրոէվոլուցիա
միկրո — միկրոձեռնարկություն/ միկրոմարքեթինգ, միկրոքիմերիզմ
ռադիո — ռադիոալիք/ ռադիոլոգ