Рубрика: Աշխարհագրություն, Uncategorized

Անասնապահություն

Դասի հղումը 

 1. Որո՞նք են անասնապահության զարգացման նախադրյալները:
 2. Ի՞նչ կապ ունի անասնապահությունը տնտեսության մյուս ճյուղերի հետ:

Անասնապահություն, գյուղատնտեսության երկու հիմնական ճյուղերից մեկը։ Ընդգրկում է տնային և գյուղատնտեսական կենդանիների ու թռչունների բուծումը՝ անասնաբուծական մթերքներ՝ սննդամթերք (կաթ, միս, ձու, ճարպ և այլն), սննդի և թեթև արդյունաբերությանը՝ հումք (կաթ, միս, բուրդ, կաշի, մորթի), գյուղատնտեսությանը՝ բանող ուժ (ձի, եզ, ջորի, ուղտ, եղջերու, և այլն), օրգանական պարարտանյութ (գոմաղբ և թռչնաղբ) ստանալու նպատակով։ 

 1. Նշել այն երկները, որտեղ առաջատար են անասնապահության հետևյալ ճյուղերը՝ ոչխարաբուծություն, խոզաբուծություն, խոշոր եղջերավոր անանսապահություն, ձիաբուծություն, ձնկորսություն:
Реклама
Рубрика: Աշխարհագրություն, Uncategorized

Աշխատանք ուրվագծային քարտեզներով

Նախագծի նպատակը՝ սովորողներինսովորեցնել քարտեզներով աշխատելուհմտություններ, քարտեզներիցտեղեկություններ ստանալն ու արռահայտելը

Ընթացքը՝ վերցնելով հիմնականտեղեկատվությունը աղյուսակների տեսքովսովորողները այն փորձում են արտահայտելտարածության վրա, ընթավքումօգտագործելով մի շարք այլ քարտեզներ;

Արդյունքը- սովորողները կարողանում են ամրադնդել տեսական գիտելիքներ,պատկերացում են ունենում քարտեզագրով երևույէների տեղաբաշխման մասին,ստեղծում են անհատական քարտեզներ: Նախագիծը նախատեսված է 7-րդ դասրանցիների համար:

ղցվբնմ

ասդֆգհյկմն ցվբնմ

Gini

Kartofil

 

Բրնձի արտադրություն

World_map_blank 1.png

Ցորենի արտադրություն

World_map_blank 1.png

Գինու արտադրություն հեկտա լիտր

World_map_blank 1 (1)

Կարտոֆիլի արտադրության մլն տ

ցվբն

Рубрика: Աշխարհագրություն

Աշխարհագրություն

Դասի հղումը

 1. Որո՞նք են քիմիական արդյունաբերության զարգացման նախադրյալները:

 

 1. Ի՞նչ դեր ունի քիմիկան արդյունաբերությունը տնտեսության մեջ:

Արդյունաբերությունը ժողովրդական տնտեսության առաջատար ճյուղ դառնալու հիմնական գործոններից է աշխատանքային ռեսուրսների առկայությունը։ Արդյունաբերության հին օջախների նշանակալի աճման կողքին, խորհրդային իշխանության տարիներին զարգացան խոշոր արդյունաբերության նոր կենտրոններ հանրապետության բոլոր շրջաններում։

 1. Ի՞նչ տեղաբաշխման առանձնահատկություններ ունի սննդի արտադրության տեղաբաշխումը:
Рубрика: Աշխարհագրություն, Uncategorized

Աշխարհագրություն

Դասի հղումը 

 1. Որո՞նք են տնտեսության զարգացման նախադրյալները

Համաշխարհային շուկա, համաշխարհային երկաթուղային և ծովային տրանպորտ, մեքենայական արտադրություն։ Տնտեսության զարգացման նախադրյալներից են նաև  բնական ռեսուրսները, և բարենպաստ պայմանները:

Նշեք 5 երկիր որտեղ տնտեսության առաջատար ճյուղը

ա) գյուղատնտեսությունն է

World_map_blank 1.png

բ) արդյունաբերությունն է

World_map_blank 1 (1)
գ) սպասարկման ոլորտն է

World_map_blank 1 (2)

 1. Ի՞նչ ազդեցություն  ունի բնակչության սեռատարիքային կազմը տնտեսության զարգացման վրա:

 

 1. Ի՞նչ ազդեցություն ունեն երկրի բնական պայմաններն ու ռեսուրսները երկրի տնտեսության զարգացման վրա. բերել օրինակներ:

 

 1. Ի՞նչ ազդեցություն ունի հարևան երկրների ազդեցությունը երկրի տնտեսության զարգացման վրա. բերել օրինակներ:
Рубрика: Աշխարհագրություն, Uncategorized

Աշխարհագրություն

Դասի հղումը

 1. Նշել տարածքով ամենախոշոր 15 երկրները

World_map_blank 1.png

 

 1. Նշել բնակչության թվով խոշոր 15 երկրները: Առանձնացնել այն երկրները, որոնք և տարածքով են խոշոր և բնակչությամբ:

World_map_blank 1

 

 1. Նշեք 5 սահմանադրական և 5 բացարձակ միապետություններ

 

 1. Նշեք 5 երկիր, որոնց աշխարհագրական դիրքը բարենպաստ է, նշեք 5 երկիր, որոնց աշխարհագրական դիրքը անբարենպաստ է:
Рубрика: Աշխարհագրություն, Uncategorized

Աշխարհագրություն

 1. Բնակչության վերարտադրության վրա որ գործոններն են ազդում և ինչպես:

Բնակչության վերարտադրության վրա ազդում են բնա–կենսաբանական,տնտեսական,մշակութային,հոգեբանական գործոնները։

 1. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշեք 15 երկիր, որտեղ բնակչության վերարտադրության առաջին տիպն է

 

 1. Ուրվագծային քարտեզի վրանշեք 15 երկիր, որտեղ բնակչության վերարտադրության երկրորդ տիպն է

 

 1. Նշած երկրները առանձնացրեք ըստ վերարտադրության առաջին և երկրորդ տիպի
  Ֆրանսիա, Նիգերիա, Սաուդյան Արաբիա, Պորտուգալիա, Ռուսաստան, Արգենտինա, Սիրիա, Կանադա, Ճապոնիա, Պակիստան, Հնդկաստան, Բելգիա, Գերմանիա, Իտալիա, Չինաստան, Ալժիր, Հայաստան, Ուկրաինա, Իսպանիա, Քենիա, Կամերուն, Մալթա, Ինդոնեզիա, Ավստրալիա, Չադ, Նոր Զելանդիա, Հունաստան, Եմեն

Առաջին տիպ

Untitled

Երկրորդ տիպ

թ

Рубрика: Աշխարհագրություն, Uncategorized

Բնական ռեսուրսների տեղաբաշխումը

Ուրվագծային քարտզի վրա պատկերել վառելիքյին ռեսուրսմերով հարուստ երկրները:
Աշխարհի նավթի պաշարները
Ածխի հանույթը
Գազի հանույթը
Աշխարհի նավթի պաշարները
3456789.png
asdfh
Ածխի հանույթը
Untitled.png
123456789
Գազի հանույթը
աշժիր.png
anahiy