Рубрика: Մայրենի 2016 2017, Թեստեր

Ինքնաստուգում մայրենիից

1. Կարդա Հովհաննես Թումանյանի Ինքնակենսագրությունը /էջ 28/:

2. Տեքստից դուրս գրիր հատուկ գոյականները:

Լոռի, Դսեղ, Տեր Թադևոս, Սոնա, Քյորօղլին, Քյարամը:

3. Դուրս գրիր գոյականները` նշելով տեսակը, թիվը, հոլովը, առումը:

Մանկություն-գոյական, եզակի թիվ, հասարակ, ուղղական հոլով , որոշյալ, իր:

Սարեր-գոյական, հոգնակի թիվ, իր, հասարակ, անորոշ առում , ուղղական հոլով:

Իմ մանկությունը անց եմ կացրել մեր սարերում:

4. Ինչպիսի՞ նախադասություն է: Ընդարձակիր նախադասությունը: Իսկ հիմա` դարձրու բարդ նախադասություն:

Հայրս մարդասեր էր:

Հայրս Տեր Թադևոսը մարդասեր էր:

Հայրս մարդասեր էր, որովհետև նա շատ ազնիվ մարդ էր:

5. Երգ, արև բառերով կազմիր`

ա. Ածանցավոր բառեր,

երգ-աներգ

արև- անարև

բ. Բառաձևեր:

երգ- երգից, երգին, երգով, երգում:

արև-արևով, արևից, արևին, արևում:

6. Դուրս գրիր հոգնակի թվով գոյականներ՝ը դարձնելով եզակի թիվ:

Տոհմեր-տոհմ

Ավանդույթներ-ավանդույթ

Հիշատակարաններ-հիշատկարան

Իրիկուններ- իրիկուն

Հոգսեր-հոգս

Ծնողներ-ծնող

Реклама
Рубрика: Բնագիտություն, Ես կարողանում եմ, Ընթերցարան, Թեստեր

Մարմիններ և նյութեր

Մարմիններ և նյութեր
Առաջադրանք 1- Առանձին սյունակներում դուրս գրեք մարմինները և նյութերը՝

Մարմիններ                                             Նյութեր

սեղան                                                         կավ

աթոռ                                                           փայտ

մատանի                                                      Ապակի

պայուսակ                                                   երկաթ

մանրադիտակ                                           ալյումին

փորձանոթ                                                   փուչիկ

քարտեզ                                                        պղինձ

ոսկի                                                                  արծաթ

պղնձալար

Առաջադրանք 2
Թվարկեք առնվազն 5 նյութ, որից կարելի է բաժակ պատրաստել։

Ապակի, պլասմաս, ոսկ, արծաթ, կավ, երկաթ:

Առաջադրանք 3
Առանձնացրեք ստորև տրված նյութերը և տեղադրեք աղյուսակի համապատասխան սյունակներում`

պինդ                                           հեղուկ                                  գազային

Պղինձ                                           ջուր,                                    թթվածին

ոսկի                                            կաթ                                       գոլորշի

ապակի                                       նավթ                                     ջրածին

 

 

Առաջադրանք 4
Որոնք են նյութի երեք վիճակները: Բերեք օրինակներ։ Ինչ նյութեր գիտեք, որ տաքանալիս դառնում են հեղուկ:

սառույց  ջուր:

Առաջադրանք 5
Որոնք են բնության`
 անկենդան բաղադրիչները

քար, հող, ջուր,
 կենդանի բաղադրիչները

բույս, վագր, շուն:

 

Առաջադրանք 6
Անվանեք գործիքներ և սարքեր, որոնք օգտագործում եք տանը և դպրոցում

համակարգիչ,գրատախտակ, էլեկտրոնային գրատախտակ:

 

 

Рубрика: Թեստեր

Ստուգում

1-ին ստուգում

 1.Նախադասությունների ճիշտ հաջորդականությունը գտի՛ր և տեքստը վերականգնի՛ր: /2մ./

Այնտեղ այս ահավոր ծույլը փուշ, ճյուղ, կաթնախոտ ու տատասկ էր ուտում: Ձին գնաց ու պատմեց մարդուն: Ուղտը շատ ծույլ էր, մարդու մոտ աշխատել չէր ուզում ու աշխատանքից խուսափելու համար ապրում էր Ոռնացող անապատում: Հետո շունն ու եզը հերթով եկան; Ուղտը պատասխանեց.

-Ո՜ւզ,ո՜ւզ:

Ուղտը նրանց էլ միայն <<ուզ>> ասաց: Մի առավոտ ձին՝ թամբը մեջքին, սանձը բերանին, եկավ մոտն ու ասաց.

-Ո՛ւղտ, ա՛յ ուղտ, դո՛ւրս արի ու մեզ նման աշխատի՛ր:

Հենց այդ <<ուզն>> էլ նրան պատիժ դարձավ. դրանից մեջքին կուզ աճեց:

 

Ուղտը շատ ծույլ էր մարդու մոտ աշխատել չէր ուզում ու աշխատանքից խուսափելու համար ապրում էր ոռնացող անապատում: Այնտեղ այս  ահավոր ծույլը  փուշ, ճյուղ, կաթնախոտ ուտատասկ էր ուտում:Հետո շունն ու եզը հերթով եկան:Ուղտը պատասխանեց.

-Ուզ ուզ :

Մի առավոտ ձին թամբը մեջքին , սանձը բերանին եկավ ու ասաց

-Ո՛ւղտ, ա՛յ ուղտ, դո՛ւրս արի ու մեզ նման աշխատի՛ր:

Ուղտը նրանց էլ միայն <<ուզ>> ասաց:

Հենց այդ <<ուզն>> էլ նրան պատիժ դարձավ. դրանից մեջքին կուզ աճեց:

 

Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր: /2մ./

Խրճիթ, եղնիկ, որս, արշալույս, դդում, կաղնի, փոթորիկ, դափնի,  քարայր:

Արշալույս,դափնի,դդում, եղնիկ,խրճիթ,կաղնի, որս,փոթորիկ, քարայր:

 1. Հաշվի՛ր՝ տրված բառերի մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Երեկո-5տառ , 6հնչյուն

արջ-3տառ,  3հնչյուն

եղևնի-5 տառ,  7հնչյուն

որսորդ-6տառ, 7 հնչյուն

վերև-4 տառ, 5հնչյուն

ողնաշար-7 տառ , 8հնչյուն

 

/2մ./

 

 1. Տրված բառերը վանկատի՛ր:

Ներքև-ներ-քև

արևային-արե-վա-յին

Երևան-ե-րե-վան

գլխարկ-գըլ-խարկ

կածան-կա-ծան

գրիչ-գը-րիչ

վերջնական-վերջ-  նա -կան

կտրտել-կը-տըր-տել

/2մ./

 1. Գլուխ բազմիմաստ բառով նախադասություններ կազմի՛ր: /2մ

Ես պահարանի գլխին մոռացա  պայուսակս:

Ես կարդացի գրքի առաջին գլուխը:

Ես և իմ քույրիկը տան գլուխներն ենք:

Рубрика: ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, Թեստեր, Uncategorized

թեստեր

Թեստ 6

 1. Ինը հազար քսանչորս թիվը թվանշաններով գրվում է.
 • 9240 2) 9024           3) 9204           4) 9042                        5) 9402:
 1. Ո՞ր շարքում գրված բոլոր թվերն են բաժանվում և՛ 5-ի, և՛ 2-ի:
 • 365, 475, 305, 905
 • 372, 564, 678, 980
 • 815, 335, 715, 180
 • 780, 100, 205, 300
 • 320, 610, 190, 80
 1. Գումարելիներից մեկը փոքրացրել են 11-ով: Ինչպե՞ս պետք է փոխել մյուս գումարելին, որպեսզի գումարը չփոխվի: Պետք է.
 • մեծացնել 11-ով 2) փոքրացնել 11-ով              3) մեծացնել 11անգամ                                  4) փոքրացնել 11 անգամ                 5) թողնել նույնը:
 1. Ֆիլմի տևողությունը 90 րոպե է: Նրա ցուցադրումը սկսվեց ժամը 17:10-ին: Ե՞րբ ավարտվեց ֆիլմի ցուցադրումը:

1) 18:00           2) 18:40           3) 18:30           4) 18:50          5) 19:00:

 1. Արամը գումարեց 20 հարյուրյակ և մեկ: Ի՞նչ թիվ ստացավ:
 • 21 2) 201              3) 2001                        4) 20001                      5) 1001:
 1. Ամենամեծ եռանիշ թվից 3-ով մեծ թիվն է.
 • 102 2) 96                3) 996              4) 999              5) 1002       
 1.    ցենտները կիլոգրամներով արտահայտած կլինի:
 • 10 2) 100              3) 30                4) 300              5) 15:
 1. 6 ժ 15 րոպեն րոպեներով արտահայտած կլինի
 • 325 2) 300              3) 365              4) 375              5) 355:
 1. Քառակուսու կողմի երկարությունը 18 սմ է: Գտիր քառակուսու մակերեսը:           1)  36 սմ2          2) 72 սմ2 3) 144 սմ2                   4) 324 սմ2                   5) 400 սմ2:
 2. Գծագրում ներկված է պատկերի

 

 • մաը        2)  մասը                  3)  մասը      4)  մասը                  5)  մասը:
 1. Հաշվիր 19-ի հնգապատիկի և 44-ի տարբերությունը:

Պատ.51

 

 1. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 1 է,  երկրորդ անդամը՝ 1, և սկսած երրորդ անդամից յուրաքանչյուր անդամը հավասար է իր նախորդ երկու անդամների գումարին: Գրիր այդ հաջորդականության հինգերորդ անդամը:

Պատ.5

 1. Հաշվիր 3500 + 50 x (4200 : 7 — 588) արտահայտության արժեքը:
 2. Չորս տետրը 600 դրամ արժեն: Քանի՞ դրամ պետք է վճարել այդպիսի 6 տետրի համար:

Պատ.41600

 

 1. Մնակապարտեզի խմբում կա յոթ հատ երեք ակնանին հեծանիվ և երեք հատ երկակնանի: Բոլոր հեծանիվները միասին քանի՞ ակ ունեն:

Լուծում

 • 7×3=21
 • 3×2=6
 • 21+6=27 Պատ.27 ակ:

 

 1. Էքսկուրսիա մեկնող խմբերից մեկում 12 երեխա ավելի շատ կար, քան մյուսում: Քանի՞ երեխա պետք է տեղափոխվի մյուս խումբը, որպեսզի խմբերում երեխաների քանակը հավասարվի:

Լուծում

12:2=6

12+6=18

18:6=3                                                        Պատ, 3 երեխա:

 

 1. Պահեստում կար 300 կգ շաքարավազ: Դրանից 2-ական կիլոգրամ լցրեցին 75 հատ տոպրակների մեջ և տարան խանութ: Քանի՞ կիլոգրամ շաքարավազ մնաց պահեստում:

Լուծում

 • 75×2=150
 • 300-150=150                       Պատ.150 կիլոգրամ:

 

 

 

 

Թեստ 9

 1. Ո՞ր թիվն է 8 հազարյակ, 5 հարյուրյակ և 4 տասնյակ կարգային գումարելիների գումարը:

1)8054                     2) 8540                        3)8504             4)8045             5) 8405:

2.Ամենամեծ և ամենափոքր քառանիշ  թվերի գումարը կլինի

1) 10999                 2) 19999                      3) 1999                        4) 10000          5)11000:

 1. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի տարբերությունը, եթե նվազելին թողնենք նույնը, իսկ հանելին փոքրացնենք 4-ով:

1) կփոքրանա 4 անգամ      2) կմեծանա 4 անգամ         3) կմեծանա  4-ով    4) կփոքրանա 4-ով              5) չի փոխվի:

 1. Գտիր 6742 թիվը 10-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:

1) 742                     2) 42                3) 24                4) 2                  5) 6:

 1. Քանի՞ եռանիշ թիվ կա, որոնց թվանշանների գումարը հավասար է 3:
 • 5 2) 4                  3) 7                  4) 6                  5) 8 :
 1. Ընդգծիր այն տողը, որտեղ թվերը դասավորված են աճման կարգով:

1) 9997, 9729, 9982, 10000

2) 6350, 6972, 9982, 9987
3) 6972, 6350, 997, 9982
4) 6350, 9982, 16972, 997

5) 1890, 4678, 8965, 7999:

 1. Քանի՞ գրամ է 7կգ 800 գրամը:

1) 70800                 2) 7800                        3) 7080            4) 8070            5) 7008:

 

8.Քանի՞  րոպե է   ժամը:

1)   12         2)    15          3)    5        4)   7      5) 6:

 1. Պատուհանի ուղղանկյունաձև ապակու մի կողմը 80 սմ է, իսկ մյուսը՝ 25 սմ: Գտի՛ր ապակու պարագիծը:

1) 105 սմ    2) 210 սմ        3) 215 սմ        4) 120 սմ        5) 2000:

 

 1. Գծագրում բերված պատկերի ո՞ր մասը ներկված չէ:

 

 • 2)                             3)                           4)                      5)

 

 1. Դասարանում 24 աշակերտ կա: Տղաները 4-ով շատ են աղջիկներից: Քանի՞ տղա է սովորում դասարանում:

Պատ.14

 

12.Գրիր ամենամեծ եռանիշ թիվը, որի գրության ժամանակ կրկնվող թվանշաններ չկան:

987

 

 

 1. 110+(80-48:4)=118 փակագծեր այնպես դիր, որ ստացվի ճիշտ հավասարություն:

14.Տրված թվային հաջորդականության համար օրինաչափություն գտիր և գրիր հաջորդ թիվը:

58, 49, 41, 34, 28,22

 

 

 

 1. Հաշվիր 630-160:4+20 արտահայտության արժեքը:

160:4=40

40+20=60

630-60=570

 

 1. Ուղղանկյան երկարությունը 28 սմ  է,  իսկ  լայնությունը  կազմում

է երկարության   մասը:  Գտիր  ուղղանկյան  մակերեսը:

S=28×4=112

 

 

 1. Միատեսակ 6 արկղում հավասարապես կարելի է տեղավորել 60կգ խնձոր: Քանի՞ այդպիսի արկղ կպահանջվի 90կգ խնձորը տեղավորելու համար:

Լուծում

 • 6×60=360
 • 360:90=4                    Պատ. 4    արկղ:

 

 

 

 

Թեստ  10

 

 1. Հինգ հազար երեք հարյուր ութ թիվը թվանշաններով գրելիս, որ կարգում պետք է գրել 0 թվանշանը:

 

1)    հազարավորների                  2) հարյուրավորների                      3) տասնավորների  

4) միավորների  5) ոչ մեկում:

 

 1. Գտիր ամենամեծ  և  ամենափոքր  եռանիշ  թվերի  տարբերությունը:

 

1)  890                      2)  800             3)  899             4)  898             5) 900:

 

 1. Ինչպե՞ս կփոխվի   երկու  թվերի  արտադրյալը,  եթե  արտադրիչներից  մեկը  ` թողնենք նույնը, իսկ մյուսը մեծացնենք 3  անգամ,:

 

1)  կմեծանա  3 անգամ               2)  կփոքրանա  3  անգամ              3)  կփոքրանա  5-ով

4)  կմեծանա  5-ով                        5) չի փոխվի:

 

 

 1. Գտիր 5769 թիվը  100-ի   բաժանելիս  ստացված  մնացորդը:

 

1)    9

2)   69

3)   769

4)   96

 

 

 

 

5.Աստղանիշի  փոխարեն  ո՞ր թվանշանը գրենք, որ անհավասարույթունը ճիշտ լինի:

1)    7

2)    4

3)    6

4)    8

 

 

 

 1. Ընդգծիր  այն  շարքը,  որտեղ  թվերը  դասավորված  են  աճման  կարգով:

 

1)   65724,   5789,    7825,    34568

2)   7825,     34568,    65724,  5789

3)    34568,   7825,   65724,   5789

4)  5789,   7825,   34568,   65724

 

 

 1. Քանի՞ մետր է 2կմ 300մ-ը:

 

1)    2300մ

2)    2030 մ

3)    20300 մ

4)    203  մ

 

 

 1. Քանի՞ վայրկայն է րոպեն:

 

1)    20 վ

2)    15 վ

3)    12 վ

4)    10 վ

 

 

 

 1. Ուղղանկյան կողմերից մեկը 17սմ է, մյուսը` 12:  Գտի՛ր այդ ուղղանկյան  պարագիծը:

 

1)   63 սմ

2)   58 սմ

3)   29 սմ

4)    48 սմ

5)   70սմ:

 

 

 
 
 
 
 
 
 1. Ո՞ր  գծապատկերում  է    մասը  ներկված:
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 1 )                                   2  )                               3)                                   4 )

 

 

 1. Տրված թվային  առանցքի  վրա  նշիր  C( 3) և  D( 10)  կետերը:  Գտիր   CD հատվածի  երկարությունը:

 

 

 

 

Պատ.`7

 

 

 1. Գրիր ամենամեծ  եռանիշ  թիվը,  որը  բաժանվում  են  և´  2-ի,  և´  5-ի :

 

990

 

 1. Փակագծերն այնպես դիր,  որ  ստացվի  ճշմարիտ  հավասարություն:

 

34 -( 3400  :  75 +  25) = 0

 

 

 1. Տրված թվերից  հետո  գրիր  ևս  մեկ  թիվ՝  ըստ  օրինաչափության:

 

1 ,   2,   5,  10,  17,  19

 

 

 

 

 1. Հաշվիր     արտահայտության  արժեքը:

600:5=120

600+120=720

720-510=210

7×210=1470

 

 

 

 1. Ուղղանկյան երկարությունը    24 սմ  է,  իսկ  լայնությունը  կազմում  է  երկարության   մասը:  Գտիր  ուղղանկյան  մակերեսը:

 

24:2=12

S= 12×24=288

 

 

 1. Խոհանոցում առաջին օրն օգտագործեցին 56 կգ ալյուր, իսկ երկրորդ օրը՝ 2 անգամ պակաս: Ընդամենը քանի՞ կիլոգրամ ալյուր օգտագործեցին երկու օրում:

 

56:2=28

56+28=84

 

Рубрика: ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, Թեստեր, Uncategorized

Թեստ 7

Թեստ 7

 

 

 1. Գտիր այն թիվը, որ հավասար է 8 հազարյակ, 9 հարյուրակ և 5 միավոր կարգային գումարելիների գումարին:

1) 8950                        2) 8905                         3) 9805                      4) 8509             5) 8095

 

 1. Աննան գրեց. «Ես խնդիր եմ սիրում»: Հետո հաշվեց յուրաքանչյուր բառում տառերի քանակը և ստացված թվերը բազմապատկեց: Ի՞նչ թիվ ստացավ:

 

 • 20                         2) 40                            3) 50                            4) 100              5) 1000:
 1. Որքանո՞վ կմեծանա 83051 թիվը, եթե նրա գրության հարյուրավորը փոխարինենք 9-ով:
  1) 9-ով             2) 90-ով                      3) 900-ով                    4) 9000-ով      5) չի փոխվի:

 

 1. Ի՞նչ մնացորդ կստացվի 6897 թիվը 10-ի բաժանելիս:
  1) 7                   2) 97                            3) 6                        4)8                        5) 5:

 

 1. 3683 < 36* 3 արտահայտության մեջ «*» փոխարեն ի՞նչ թվանշան տեղադրենք, որ ճիշտ անհավասարություն ստացվի:
  1) 0 2) 9                   3) 8                     4) 7                5) 6:

 

 1. Ընտրիր այն շարքը, որտեղ թվերը դասավորված են աճման կարգով:
  1) 803456, 45678, 4657, 308458
  2) 356, 456, 789, 2589
  3) 4567, 5467, 39456, 6547
  4) 2839, 35478, 90678, 803

5) 5092, 5690, 4999, 6754:

 1. Եթե 8տ 5 ց 4կգ-ը կիլոգրամներով արտահայտենք, ի՞նչ թիվ կստացվի:
  1) 8540           2) 5804        3) 8504         4) 8405

 

 1. Եթե ժամը  րոպեներով արտահայտենք, ի՞նչ թիվ կստանանք:

1) 36                2) 12                   3)48                      4)24                      5) 30:

 

 1. Սեղանին հնգանյուններ և վեցանկյուններ են դրված: Բոլոր միասին 37 գագաթ ունեն: Քանի՞ հնգանկյուն կա սեղանին:

1) 1                   2) 2                  3) 3                  4) 4                  5) 5:

 

 1. Գծագրում բերված պատկերի ո՞ր մասն է ներկված:

 

 • 2)                   3)                  4)                  5)  :

 

 1. Երբ Աշոտն անցավ տանից մինչև դպրոց ճանապարհի կեսը, մնաց անցնելու 1կմ 600մ: Ինչքա՞ն էր Աշոտենց տանից մինչև դպրոց եղած հեռավորությունը:

Պա՝տ.1կմ 1200մ:

 

 

 

 

 1. 823 և  23  թվերի տարբերությունը փոքրացրու 10 անգամ:

Պատ. 80

 

 1. 4 · 12 + 18 : (6 + 3) = 50 արտահայտության մեջ փակագծեր դիր այնպես, որ ստացվի ճիշտ հավասարություն:

 

 

 1. Թվերի տրված հաջորդականությունում օրինաչափություն գտիր և գրիր հաջորդ թիվը:


14, 26, 38, 50, 62

 

 1. Ուղղանկյան կողմերը 6 սմ և 18 սմ են: Գտիր այդ ուղղանկյան մակերեսը:

Լուծում

1)6×18=108                       Պատ. 108:

 

                       

 1. Քառակուսաձև հողամասի պարագիծը 200մ է: Որքա՞ն է այդ հողամասի մակերեսը:

Լուծում

 • 200:4=50
 • 50×50=2500 Պատ. 2500:

 

 

 

 1. Պահեստում կար 300 կգ շաքարավազ: Դրանից 7-ական կիլոգրամ լցրեցին 15 հատ տոպրակների մեջ և տարան խանութ: Քանի՞ կիլոգրամ շաքարավազ մնաց պահեստում:

 

Լուծում

 • 15×7=105
 • 300-105=195                                Պատ. 195:
Рубрика: ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, Թեստեր, Uncategorized

թեստ 14

Թեստ 14

 1. Հինգ հազար քառասունվեց թվի գրության մեջ ո՞ր կարգում է գրված 0:
 • միավորների 2) տասնավորների                3) հարյուրավորների                                    4) հազարավորների             5) ոչ մի կարգում:
 1. Նշիր ամենափոքր կենտ քառանիշ թիվը, որի գրության մեջ կրկնվող թվանշաններ չկան
 • 1000 2) 1001                        3) 1234                        4) 1023                        5) 1243:
 1. Հանելին մեծացրել են 3-ով, իսկ նվազելին թողել են նույնը: Արդյունքում տարբերությունը
 • կմեծանա 3-ով 2) կփոքրանա 3-ով                3) կմեծանա 3 անգամ                                   4) կփոքրանա 3 անգամ                   5) կմնա նույնը:
 1. Կշեռքի նժարներից մեկին 6 նարինջ է դրված, իսկ մյուսին՝ երկու դդում: Եթե նարինջների նժարին մի նույն չափսի դդում դնենք, կշեռքը կհավասարակշռվի: Մի դդումը կշռում է այնքան, որքան
 • 2 նարինջը             2) 3 նարինջը                   3) 4 նարինջը                  4) 5 նարինջը              5) 6 նարինջը
 1. Նշիր այն տողը, որտեղ թվերը դասավորված են աճման կարգով
 • 6356, 7001, 9911, 9909
 • 4567, 4570, 5678, 9992
 • 2378, 2387, 2389, 2379
 • 6834, 9949, 9856, 9870
 • 1038, 6789, 7806, 1587:
 1. 64-թվի   մասը կլինի
 • 8 2) 5                  3) 24                4) 40                5) 32:
 1.   ժամը րոպեներով արտահայտած կլինի
 • 60             2) 63                3) 85                4) 96                5) 156:
 1. 3տ 5ց 30 կգ-ը կիլոգրամներով արտահայտած կլինի
 • 3500 2) 3530                        3) 3350                        4) 3050                        5) 3503:
 1. Ուղղանկյան կողմերից մեկը 25 սմ է, մյուսը՝ 18 սմ: Գտեք այդ ուղղանկյան մակերեսը:
 • 86սմ2 2) 43 սմ2                     3) 450սմ2                    4) 80սմ2                      5) 70 սմ2:
 1. Գծագրում ներկված չէ պատկերի
 • 1) մաը         2)  մասը                    3)  մասը                                            4)  մասը                    5) մասը:

 

 1. Արամը համակարգչով սկսեց խաղալ 12:10 և ավարտեց 13:30: Քանի՞ րոպե տևեց խաղը:

Պատ. 80 րոպե:

 

 1. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 3 է, երկրորդ անդամից սկսած յուրաքանչյուր անդամը հավասար է իր նախորդի և 2 թվի տարբերության եռապատիկին: Գրիր այդ հաջորդականության չորրորդ անդամը:

3.

 

 

 1. 78 և 26 թվերի արտադրյալին գումարիր 22 և 26 թվերի արտադրյալը:

2303

 

 

 

 1. Մանրահատկը լաքապատելու համար օգտագործել են 3 կգ լաք: Քանի՞ քառակուսի մետր են լաքապատել, եթե մեկ քառակուսի մետրը լաքապատելու համար օգտագործել են 200գ լաք:

Պատ. 600կգ:

 

 

 

 1. Երկնիշ թվի թվանշանների գումարը 16 է: Այս պայմանին բավարարող քանի՞ երկնիշ թիվ կա:

79,88,97

 

 

 

 

 1. Ուղղանկյան մի կողմի երկարությունը 10 սմ է, իսկ մյուս կողմինը՝ 8: Գտիր այն քառակուսու մակերեսը, որի պարագիծը հավասար է այդ ուղղանկյան պարագծին:

Լուծում

 • 10×2+8×2=36
 • 36:4=9 Պատ. 9

 

 

 

 1. Արշավորդները առաջին օրը քայլեցին 14 կմ, երկրորդ օրը առաջին օրավանից 2 կմ պակաս անցան: Քանի՞ կիլոմետր քայլեցին երկու օրում:

Լուծում

 • 14-2=12
 • 12+14=26կմ Պատ. 26կմ

 

 

 

Рубрика: ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, Թեստեր, Uncategorized

Թեստ 15

Թեստ 15

 1. Գրիր այն թիվը, որ հավասար է 6 հազարյակ 2 հարյուրյակ և 5 միավոր կարգային գումարելիների գումարի :
 • 6052 2) 6502           3) 6205           4) 6052           5) 6225:
 1. Ի՞նչ մնացորդ կստացվի, եթե 8726 բաժանենք 10-ի:
 • 8             2) 7                  3) 2                  4) 6                  5) մնացորդ չի մնա:
 1. Գումարիելիներից մեկը մեծացրել են 12-ով, իսկ մյուսը թողել են նույնը: Արդյունքում գումարը
 • կմեծանա 12-ով             2) կփոքրանա 12-ով              3) կմեծանա 12 անգամ                                 4) կփոքրանա 12 անգամ                 5) կմնա նույնը:
 1. Երեք երեխաների զանգվածները միասին 72 կգ է: Աննայի զանգվածն այնքան է, որքան երկու եղբայրներինը միասին: Որքա՞ն է Աննայի զանգվածը:
 • 18 կգ 2) 24կգ                        3) 32կգ                        4) 36 կգ           5) 52 կգ
 1. 2005 – 205 = 1300 +… հավասարության մեջ ի՞նչ թիվ է բաց թողնված:

1) 250               2) 400               3) 500               4) 705               5) 1800 :

 1. Ընտրիր այն շարքը, որտեղ թվերը դասավորված են  աճման   կարգով:
 • 9073, 9084, 8999, 10000

2) 2338, 2248, 2208, 1999

3) 5677, 6677, 4899,7000

4) 6000, 6010, 6030, 5999

5) 8976, 8978, 8990, 8997

 1.    ժամը րոպեներով արտահայտած կլինի
 • 7             2) 42                3) 70                4) 17                5) 30:
 1. 8տ 6 կգ-ը կիլոգրամներով արտահայտած կլինի
 • 806 2) 86                3) 6008                        4) 8806                        5) 8006:
 1. Հինգ պաղպաղակի ընդհանուր գինը 600 դրամով ավելի է երեք պաղպաղակի ընդհանուր գնից: Քանի՞ դրամ արժի մեկ պաղպաղակը:
 • 150             2) 200              3) 250              4) 300              5) 350:
 1. Գծագրում ներկված է պատկերի
 • մաը         2)  մասը                    3)  մասը                                            4)  մասը                    5)  մասը:

 

 1. 134 և 78 թվերի գումարը մեծացրու 4 անգամ:

Պատ. 848

 1. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 0 է, երկրորդ անդամից սկսած յուրաքանչյուր անդամը հավասար է իր նախորդին գումարած 6: Գրիր այդ հաջորդականության չորրորդ անդամը:

Պատ. 16
 

 1. 7400 – 74 x (85 + 15 )= 0 արտահայտության մեջ փակագծեր դիր այնպես, որ դառնա ճիշտ հավասարություն:

 

 1. Դասարանում 30 աշակերտ է, որոնց մասը տղա են: Քանի՞ աղջիկ կա դասարանում:

Պատ. 21 աղջիկ

 

 1. Հաշվիր (3000 – 60 x 5) : 90 + 210 արտահայտության արժեքը:
 • 60×5= 120
 • 3000-120=2880
 • 2880:9=320
 • 320+210=530
 1. Քառակուսու պարագիծը 20 սմ է: Գտիր այն քառակուսու մակերեսը, որի կողմը երկու անգամ երկար է այդ քառակուսու կողմից:

20:4=5

5×2=10

10×10=100                                  Պատ 100:

 

 

 1. Ավտոմեքենան 100կմ անցնելու համար ծախսում է 10լ բենզին: Լիցքավորեց 70 լիտր բեզին և անցավ 450կմ: Քանի՞ լիտր բենզին մնաց բաքում:

 

Լուծում

 • 100-70=30
 • 450:30=15լ Պատ. 15լիտր