Рубрика: Կենսաբանություն

Կենսաբանություն

Տեսանյութում կարճ նկարագրված է բջիջի կառուցվածքը, առաջին հերթին էուկարիոտիկ բջիջը: Բջիջը կարելի է առանձնացնելմակերեսային ապարատը, ցիտոպլազմը և միջուկը: Մակերևութային ապարատը բաղկացած է ցիտոպլազմային թաղանթից , վերամեմբրանային կոմպլեքս և ենթամեմբրանային կոմպլեքս:

Рубрика: Կենսաբանություն

Կենսաբանություն

Դաս 2

Նուկլեինաթթուներ, դրանց ֆունկցիաները, գենետիկական կոդ
Լրացուցիչ աշխատանք
1.Թարգմանել հղումներով նշված  որևէ նյութ և պատրաստել ուսումնական նյութեր:

Սպիտակուցները (Պրոտեիններ, պոլիպեպտիդներ) բարձր մոլեկուլային քաշով օրգանական նյութեր են, որոնք բաղկացած են ալֆա-ամինաթթուներից ՝ պեպտիդային կապով շղթայի մեջ միացված: Կենդանի օրգանիզմներում սպիտակուցների ամինաթթվային կազմը որոշվում է գենետիկ ծածկագրով. Շատ դեպքերում սինթեզում օգտագործվում են 20 ստանդարտ ամինաթթուներ:

2.Նկարագրել ԴՆԹի կառուցվածքը, համեմատել ՌՆԹի հետ՝ նշելով կառուցվածքային և ֆունկցինալ տարբերությունները։

Рубрика: Կենսաբանություն

Կենսաբանություն

Կենդանի օրգանիզմի բաղադրություն, օրգանական, անօրգանական նյութեր, հիդրոֆիլ և հիդրոֆոբ նյութր:Բջջի օրգանական նյութեր, սպիտակուցներ, դրնաց կառուցվածքը՝առաջնային, երկրորդային, երրորդային, չորրորդային կառուցվածք,բնափոխում, ֆունկցիան:Ածխաջրեր, ճարպեր դրանց կառուցվածքը:


Լրացուցիչ աշխատանք

Բերել  առօրյաում հենդիպող սպիտակուցների բնափոխման օրինականեր,նշել  պատճառները, ինչ գործոնների ազդեցությամբ են դրանք բնափոխվում, պատրաստել ուսումնական նյութ:

Սպիտակուցի բնափոխումը, երրորդային կամ չորրորդային կառուցվածքի կորստի հետ կապված ցանկացած փոփոխությունն է, որը հանգեցնում է սպիտակուցի ակտիվության և ֆիզիկաքիմիական հատկությունների փոփոխությանը։ Բնափոխման պատճառները կարող են լինել մեխանիկական (կտրուկ տեղափոխում, թափահարում), ֆիզիկական (տաքացում, սառեցում, ուլտրաձայն, ճառագայթում) և քիմիական (թթուներ և հիմքեր, մակերեսային ակտիվ նյութեր, միզանյութ)

Рубрика: Կենսաբանություն

Նախագիծ 1

Ապրիլի 13_17

Նախահիծ 1

Սնման հիգիենան, մարսողական օրգանների հիվանդություններ, դրանց կանխարգելումը:

 • Վերցնել հարցազրույց բժիշկ բարեկամներից
 • Պատրաստել տեսանյութ առողջ սննդի նշանակության վերաբերյալ
 • Նշել ի՞նչ արդյունքների կարող է հանգեցնել ծխախոտի և ալկոհոլի չարաշահումը։
Рубрика: Կենսաբանություն, Uncategorized

Կենսաբանություն

1. Ի՞նչ ազդեցություն ունի օրգանիզմի վրա մարդու հոգեվիճակը, ինչու՞ կենսուրախ մարդիկ ավելի հազվադեպ են հիվանդանում
2. Առողջ սիրտ, որն է վրեջինիս նախադրյալները՝ կարող եք վերցնել հարցազրույց բարեկամ բժիշկներից։

3.Մեր լաբորատորիան համալրվել է նոր սարքավորումներով, ուստի առաջարկում եմ կատարել հետևյալ հետազոտական աշխատանքները

 • Ի՞նչ է մանրադիտակը, ո՞վ է այն կիրառել առաջին անգամ, ի՞նչ հետազոտոյթյուններ են կատարվել մանրադիտակի շնորհիվ

Ինչ է մանրադիտակը․ 

90973ac3-1af2-4ea7-8fd1-2d45ac932b87    Մանրադիտակ, միկրոսկոպ, անզեն աչքով անտեսանելի մանր առարկաների և դրանց առանձին մասերի խոշորացված պատկերն ստանալու օպտիկական սարք։ Սովորական պայմաններում առողջ աչքը, որը բնական օպտիկական համակարգ է, լավագույն տեսողության հեռավորության վրա (D=250 մմ) երկու փոքր առարկաներ կամ առարկայի առանձին՝ մոտ դասավորված մասեր կարող է տարբերել, երբ դրանց հեռավորությունը 0,08 մմ-ից փոքր չէ։ Ժամանակակից մանրադիտակով կարելի է տարբերել այնպիսի մանրամասնություններ, որոնց հեռավորությունը λ/2 կարգի է (λ-ն օգտագործվող լույսի ալիքի երկարությունն է)։ 

Ով է այն առաջին անգամ կիրառել․

Երկու ոսպնյակից կազմված համակարգի խոշորացնող հատկությունը դեռես 16-րդ դարում հայտնի է եղել հոլանդացի և իտալացի ակնոցագործ վարպետներին։ Մանրադիտակի լայն կիրառությունն ու կատարելագործումն սկսվել է 17-րդ դարի սկզբին։ Գիտական նպատակներով մանրադիտակի օգտագործման մեծ հաջողությունները կապված են Ռոբերտ Հուկի ն, հատկապես, Ա. Լևենհուկի անունների հետ։ Մանրադիտակի կառուցվածքի կատարելագործման, միկրոսկոպիայի տեսության, սկզբունքների ու մեթոդների մշակման գործում Լ. Էյլերի, Է. Աբբեի, Ռ. Զիգմոնդիի, Ֆ. Ցերնիկեի և այլոց հետ մեկտեղ զգալի ավանդ ունեն նաև խորհրդային գիտնականները (Լ. Ի. Մանդելշտամ, Դ. Ս. Ռոժդենստվենսկի, Ա. Ա. Լեբեդև, Վ. Պ. Լիննիկ և ուրիշներ)։ Մանրադիտակը կազմված է 3 հիմնական մասերից, առարկան արտապատկերող օպտիկական համակարգից , առարկան լուսավորող օպտիկական մասից և մեխանիկական մասից, որն ապահովում է առարկայի և օպտիկական համակարգի ճշգրիտ տեղաշարժը միմյանց նկատմամբ։

 • Որ՞ոնք են մանրադիտակով աշխատելու և խնամելու կանոնները

 

 • Ինչպե՞ս է աշխատում ջրի թորման սարքը, ինչո՞վ է թորած ջուրը տարբերվում սովորականից, որտե՞ղ է այն կիրառվում

Ինչո՞վ է թորած ջուրը տարբերվում սովորականից

Բնության մեջ բացարձակ մաքուր ջուր չի հանդիպում։ Այն ստանում են սովորական թորումով։ Ջրի մաքրման այս եղանակը հիմնված է բնականին նմանվող այն գործընթացի վրա, որի դեպքում հեղուկ ջուրն անցնում է գազային վիճակի, ապա կոնդենսանում՝ կրկին անցնելով հեղուկ վիճակի։ Դեղատներում ու դեղագործարաններում դեղեր պատրաստելիս կամ նոսրացնելիս օգտագործում են կրկնակի թորած ջուր։ Թորած ջուրը խորհուրդ չի տրվում խմել. այդպիսի ջրի մեծ քանակությունը վնասում է մարդու օրգանիզմը, որը սովոր է աղեր պարունակող ջուր օգտագործելուն։ Էլեկտրոլիտներն անհրաժեշտ են օրգանիզմի կենսագործունեության համար։

 • Ի՞նչ է պետրիի թասը, որտե՞ղ է այն կիրառվում

Պատրաստել ուսումնական նյութեր և հրապարակել բլոգներում։

Рубрика: Կենսաբանություն

Կենսաբանություն

Դասը  11(16.12_21.12.19)

Թեմա  Մկանների կառուցվածքը և գործողութունները:Որ մկաններն են համաազդիչ և հակաազդիչ:

Լրացուցիչ աշխատանք:

Սովորել նշված թեման, այս նյութը նայել, թարգմանել, պատրաստել ուսումնական նյութ՝ հայերեն։

 

Մկանային Հյուսվածք 

Մկանային հյուսվածքը ձևավորվում է բջիջներով, որոնք ունակ են նեղանալուն: Մկանային հյուսվածքի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ միավորը մկանային բջիջ է `միոկիտ: 

Մկանային հյուսվածքի երեք տեսակներ կան, որոնք առանձնանում են.

 • Խճճված կմախք (կմախքի մկանների սեղմում):
 • Խճճված սրտամկանի (սրտի մկանների սեղմում):
 • հարթ (արյան անոթների լուսավորության փոփոխություն, ներքին օրգանների կծկում, ինչպիսիք են ստամոքսը, միզապարկը և այլն):

Այս հյուսվածքների կառուցվածքը կախված է գտնվելու վայրի բնութագրերից և կատարված գործառույթներից: 

Այսպիսով, սրտի և կմախքի մկանների ավելի ինտենսիվ աշխատանքը որոշեց տափակ հյուսվածքի կառուցվածքային առանձնահատկությունները ՝ ի տարբերություն հարթության:

Մանրաշերտ մկանային հյուսվածքը բաղկացած է զարգացած բազմամշակված մկանային մանրաթելերից ՝ լայնակի խճճվածությամբ:

Սրտամկանի մասում որոշ տեղերում մանրաթելերը միահյուսվում են, որպեսզի ամբողջ սրտամկանը կարողանա արագորեն պայմանավորվել:

Հարթ հյուսվածքը ձևավորվում է կարճ մոնոներկայացվող մկանային մանրաթելերով, որոնք շատ դանդաղ են պայմանավորվում:

Ձգված կմախքի մկանները պատասխանատու են մարմնի շարժման, դեմքի արտահայտությունների համար: Դրա իջեցումը կամայական է, այսինքն ՝ դա կախված է մարդու կամքից:

Հարթ մկանները իրականացնում են ներքին օրգանների կամավոր կծկմանը, արյան անոթների նեղացմանը և ընդլայնմանը ՝ անկախ մարդու կամքից:

Սրտի աշխատանքը կարգավորվում է ինքնավար նյարդային համակարգի միջոցով:

 

Рубрика: Կենսաբանություն, Uncategorized

Կենսաբանություն

Դաս8(18.11_22.11.19)

Թեմա 15 Լսողական վերլուծիչներ, կառուցվածքը1   , ֆունկցիան, հիվանդությունները։

Լրացուցիչ աշխատանք:

Այս նյութերը նայել, թարգմանել, պատրաստել ուսումնական նյութ՝ հայերեն։Պատրաստել նյութ լսողության հիվանդությունների վերաբերյալ։

Լսողական օրգանի կառուցվածքը
  

Լսողական ֆունկցիաներ

 • Տեղեկատվական. Նախևառաջ  լսողությունը ազդանշաններ է փոխանցում մեզ շրջակա միջավայրում կատարվածի վերաբերյալ, օգնում է մեզ ընկալել խոսքի և ֆոնային հնչյունները:
 • Ուղղորդող — տեսողության հետ մեկտեղ, լսողությունը պատասխանատու է գետնին մեր կողմնորոշման համար, որոշում է ձայնի աղբյուրը, դրա ուղղությունը և հեռավորությունը 
 • Ակտիվացում — մարդու լսողական համակարգը խթանում է ուղեղային ծառի կեղևը, որը պատասխանատու է ձայնային տեղեկատվության ընկալման համար 
 • Կապի — լիարժեք հաղորդակցումն անհնար է առանց զրուցակիցներ լսելու ունակության, ականջը ընկալում է խոսքը, վերծանում է այն և փոխանցում այն ուղեղի համապատասխան կենտրոններին 
 • Հասարակություն — որքան լավ է գործում լսողական համակարգը, այնքան ավելի լայն հնարավորություններ կունենան հասարակության հետ կապը պահպանելու համար

 

Ականջախեցու կառուցվածքը

Օրգանի տեսանելի մասում ականջախեցին է: Այն ձևավորվում է առաձգական աճառից, որը ծածկված է բարակ մաշկով ճարպի մի փոքր շերտով: Այն բավականին փխրուն է և հեշտությամբ կարող է ենթարկվել դեֆորմացման:

Մարդկային լսողական օրգանը բաղկացած է երեք հիմնական հանգույցներից.

 • Արտաքին ականջը դեռևս նույն խցանման և ականջի ջրանցքն է, որը տեսանելի է մեր աչքին
 • Միջին ականջը — փոքրիկ խոռոչ է, որի մեջ տեղակայված են արտաքին ականջի ականջներից առանձնացող թաղանթը, էստախաչյան խողովակը և լսողական ձվաբջիջները
 • Ներքին ականջ — ներառում է խխունջին՝ պատասխանատու է ձայնային ալիքների էլեկտրական ազդանշանների, ինչպես նաև լաբիրինթոսի համակարգերի վերածելու համար

ականջ

 

 

Рубрика: Կենսաբանություն, Uncategorized

Կենսաբանություն

Դաս 6(21.10_25.10.19)

Սովորել գլխուղեղի բաժինների (երկարավուն ուղեղ, կամրջակ,ուղեղիկ, միջին ուղեղ, միջանկյալ ուղեղ , մեծ կիսագնդներ) ֆունկցիաները(էջ 37_41), ընտրել դրանցից որևէ մեկը և նկարագրլ, թե ինչ կլիներ մարդու հետ , եթե այդ բաժինը ընդհանրապես չլիներ։

Միջին ուղեղը վարոլյան կամրջի շարունակությունն է։ Միջին ուղեղը բաղկացած է քառաբլուրներից, որոնք ապահովում են տեսողության ու լսողության առաջնային ռեակցիաները՝ ակնագնդի շարժումը դեպի լույսի աղբյուրը, կենդանիների ականջախեցու և մարդու գլխի թեքումը դեպի ձայնը։ Միջին ուղեղում են գտնվում նաև զգացող և շարժիչ որոշ կորիզներ, որոնք կարգավորում են ակնագնդերի շարժումը, բբային ռեֆլեքսները, մկանային լարվածությունը, դիմախաղի, մատների նուրբ շարժումները։ Միջին ուղեղի վնասման դեպքում նկատվում են այդ մկանների ոչ կամային կծկումներ կամ դող։ Միջին ուղեղում գտնվող նեյրոնների որոշ խումբ կեղևի վրա թողնում է ակտիվացնող ազդեցություն, որը կարևոր նշանակություն ունի արթուն վիճակը պահպանելու համար։ Միջին ուղեղով են անցնում նաև ողնուղեղը մեծ կիսագնդերի հետ կապող ուղիները։ Եթե մենք չունենանք Միջին ուղեղ, մենք չենք կարող տեսնել ու լսել։

 

Рубрика: Կենսաբանություն, Uncategorized

15 փաստ գլխուղեղի ֆունկցիաների հնարավորությունների մասին

Չնայած տարածված կարծիքի, ուղեղի չափսն ու քաշը որևէ նշանակություն չունեն նրա հնարավորությունների հետ: Ալբերտ Էյնշտեյնի ուղեղը, իրականում, կշռում էր ավելի քիչ, քան միջին վիճակագրական մարդու ուղեղը:

Գիտե՞ք արդյոք, որ աչքերը պատկերը ստանում են գլխիվայր, իսկ մեր ուղեղը այն շտկում է: Այնպես որ մենք տեսնում ենք շուռ տված պատկերներ:

Չնայած հետազոտությունները ցույց են տվել, որ տղամարդու ուղեղը 10% մեծ է կնոջ ուղեղից, բայց նաև ապացուցված է, որ կնոջ ուղեղը պարունակում է ավելի շատ նյարդային բջիջներ և կապեր ու հենց այդ պատճառով ուղեղը կանանց մոտ ավելի էֆեկտիվ է աշխատում: 

Պատճառը, թե ինչու են հոտով առաջ եկած հիշողությունները ավելի ինտենսիվ և խորը, բացատրվում է նրանով, որ մեր հոտառությունը ավելի խորը էմոցիոնալ կապի մեջ է գտնվում ուղեղի հետ:

Եթե ուղեղի արյունատար անոթները ձգենք, ապա նրանց երկարությունը կկազմի 100 000 կմ, որը հերիք է երկրագունդը երկու ու կես անգամ շրջակապելու համար:

Մարդիկ ունեն օրական մոտավորապես 70 000 միտք: Երևում է մենք իրոք չափից շատ ենք մտածում:

Մեզ կարող է թվալ, որ ծիծաղը հասարակ հումորի վրա բավական պարզ բան է, սակայն այն պահանջում է ուղեղի 5 հատվածների ակտիվացում:

Ամեն անգամ, երբ մենք հիշում կան «հորինում ենք» որևէ նոր միտք, մեր ուղեղը ստեղծում է նոր կապեր:

Գիտե՞ք արդյոք, որ արթուն ժամանակ մեր ուղեղը այնքան էներգիա է արտադրում, որը հերիք է էլեկտրական լամպը վառելու համար:

Ուղեղի ձախ կողմը իրականում կառավարում է մարմնի աջ կողմը, իսկ ուղեղի աջ կողմը կառավարում է մարմնի ձախ կողմը: Տարօրինակ է չէ՞

Երբ մարդիկ իրենց երեխաների համար բարձրաձայն կարդում կամ խոսում են՝ դա նպաստում է ուղեղի առավել արագ զարգացմանը:

Բարձրությունները ազդում են ուղեղի վրա, առաջ բերելով հալյուցինացիաներ: Դրա պատճառը ուղեղի թթվածնով վատ սնուցումն է: Դա հաճախակի պատահում է ալպինիստների հետ: 2438 մ և ավել բարձրություններում նրանք իրենց մարմնից դուրս եկող լույս են տեսնում, կամ նրանց թվում է իրենց կողքը մարդ կա:

Ուղեղը մարդու մարմնի ամենագեր օրգանն է: Այն պարունակում է ավելի քան 60% ճարպ:

Ուղեղը չունի ցավային ռեցեպտորներ, այդ պատճառով այն չի կարող ցավ զգալ: Հենց այդ պատճառով ուղեղի վիրահատությունները կարող են անցնել առանց քնեցման: