Рубрика: Հանրահաշիվ, Uncategorized

Կրթահամալիրում սովորողների թվի հաշվառումը 2017,2018,2019 թվականներին

Սովորողների քանակը 2017-2018թթ․ ըստ դպրոցների

Արևելյան դպրոց՝   303

Արևմտյան դպրոց՝   236

Հարավային դպրոց՝   171

Հյուսիսային դպրոց՝  165
Միջին դպրոց՝   348

Ավագ դպրոց՝   276

Քոլեջ՝   209

 

Սովորողների քանակը 2018-2019թթ․ ըստ դպրոցների

Արևելյան դպրոց՝   331

Արևմտյան դպրոց՝   277

Հարավային դպրոց՝   205

Հյուսիսային դպրոց՝   228
Միջին դպրոց՝   412

Ավագ դպրոց՝   282

Քոլեջ՝  238

 

Սովորողների քանակը 2019-2020թթ․ ըստ դպրոցների

Արևելյան դպրոց՝   395

Արևմտյան դպրոց՝   311

Հարավային դպրոց՝    395

Հյուսիսային դպրոց՝   289
Միջին դպրոց՝   529

Ավագ դպրոց՝    481

Քոլեջ՝   232

նկար 2

նկար 3

Рубрика: Հանրահաշիվ, Uncategorized

Հանրահաշիվ

1. Ընդամենը քանի՞ եռանիշ թիվ կա, որոնցից յուրաքանչյուրում վերջին թվանշանը
հավասար է առաջին երկու թվանշանների արտադրյալին:
1) 16   2) 22   3) 30   4) 32

2. Ապրանքի գինը սկզբում բարձրացրին 10%-ով, այնուհետև, որոշ ժամանակ անց նոր
գինը իջեցրին 20%-ով: Սկզբնական գնի հետ համեմատած քանի՞ տոկոսով իջավ ապրանքի
գինը:
1) 10  2) 11  3) 12  4) 15

3. Քանի՞ երկնիշ թիվ կա, որոնցում տասնավորների թվանշանը մեծ է միավորների
թվանշանից:
1) 44  2) 45  3) 48  4) 50

4.Ընէդամենը քանի՞ եռանիշ թիվ կա, որոնցից յուրաքանչյուրը գումարելով նույն
թվանշաններով, բայց հակառակ կարգով գրված եռանիշ թվին, արդյունքում ստացվում է
5-ի բազմապատիկ թիվ
1) 160  2) 170  3) 180  4) 190

Рубрика: Հանրահաշիվ, Uncategorized

Հանրահաշիվ

Տնային

1․Կատարել ամբողջ թվերով գործողությունները

 1. -10+15= 5

 

 1. -45+15= -30

 

 1. 22+(-5)=17

 

 1. -11+(-37)= -48

 

 1. 112-144= -32

 

 1. -12-(-46)= -34

 

 1. 36-(-4)= 40

 

 1. -45×5= -225

 

 1. -12x(-6)= 72

 

 1. 144:(-12)= -12

 

 1. (-165):(-11)= 15

2․Կատարել ռացիոնալ թվերով գործողությունները

 1. 3/5-3/4= -3\20

 

 1. 5/11+(-6/7)= -31\77

 

 1. -7/8-9/12= -13\8

 

 1. 6/42+7/36= 85\252

 

 1. 1/7×8/9= 8\63

 

 1. -2/5×2/3= -4\15

 

 1. (-27/28)x(-7/8)= 27\32

 

 1. 5/6:(-5/12)= -3\5

 

 1. (-11/27):(-121/9)= 1\33
Рубрика: Հանրահաշիվ, Uncategorized

Հանրահաշիվ

Խնդիր 1։Երկու վագոններում միասին կա 30 տոննա ցորեն,վագոններից մեկում 6 տոննայով ավելի է քան մյուսում։Քանի՞ տոննա ցորեն կա վագոններից յուրաքանչյուրում։

Լուծում

(x+6)+x=30,

2x+6=30

2x=30-6

2x=24

x=24:2=12

12+6=18

Պատ՝.12,18

Խնդիր 2։Երկու գիրքը և մեկ տետրը միասին արժի 1300 դրամ։Որքա՞ն արժի մեկ տետրը և մեկ գիրքը,եթե գիրքը տետրից թանկ է 200 դրամով։

Լուծում

1)2*(x+200)+x=300

2x+400+x=1300

3x=1300-400=900

x=900:3=300

2)300+200=500

Պատ՝.300,500

Խնդիր 3։Երեք արկղերում  միասին կա  120 կիլոգրամ խնձոր։Քանի՞ կիլոգրամ խնձոր կա արկղերից յուրաքանչյուրում,եթե  առաջին արկղում այնքան խնձոր կա,որքան երկրորդ և երրորդ արկղերում միասին։

x+x=120

2x=120

x=120:2=60

Պատ՝.60

Խնդիր 4։Լուծել հավասարումները․

 1. 3x+1=13,   3x=12,x=12:3=4
 2. 2x-1=9,    2x=10,  x=10:2=5
 3. 2x+3(x-1)=2,   2x+3x-3=2,   5x=5, x=1
 4. 4x-5=2x+1,   4x-2x=1+5,   2x=6,  x=6:2=3
Рубрика: Հանրահաշիվ, Uncategorized

Հանրահաշիվ

Խնդիր 1։Ապրանքի գինը 1200 դրամ է։Մեկ ամսվա ընթացքում գինը իջավ 20%-ով։Հաշվել ապրանքի գինը զեղչվելուց հետո;

1200*20=24000

24000:100=240

1200-240=960

Պատ. 960դրամ:

Խնդիր 2։Մեկ վերնաշապիկը արժի 5000դրամ,սկզբում վերնաշապիկի գինը բարձրացավ 10%-ով հետո իջավ 10%-ով ,որքան կլինի վերնաշապիկի վերջնական գինը։

5000*10=50.000

50.000:100=500

5000+500=5500

5500*10=55.000

55.000:100=550

5500-550=4950

Պատ. 4950 դրամ:

Խնդիր 3։«Հույս-Լույս» դպրոցում լավ սովորող աշակերտներին տալիս են կրթաթոշակ 5000դրամ,իսկ գերազանց սովորողներին 6000դրամ։Քանի՞ %-ով է գերազանց ցովորող աշակերտի կրթաթոշակը շատ լավ սովորողի կրթաթոշակից։

6000*100=600.000

600.000:5000=120

120-100=20%

Պատ. 20%