Рубрика: Մաթեմատիկա

Երկու անկյունների գումարի և տարբերության  եռանկյունաչափական ֆունկցիաններ և կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաններ

Երկու անկյունների գումարի և տարբերության  եռանկյունաչափական ֆունկցիանների բանաձևերը

Читать далее «Երկու անկյունների գումարի և տարբերության  եռանկյունաչափական ֆունկցիաններ և կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաններ»
Рубрика: Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 11․05․2022

1.Հունվար ամսին եղել է 4 երկուշաբթի և 4 ուրբաթ: Շաբաթվա ի՞նչ օր է եղել հունվարի 20-ը:

Կիրակի

2. Արկղում կան չորս գույնի գնդիկներ, յուրաքանչյուր գույնից` 10 գնդիկ: Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է վերցնել արկղից, որպեսզի նրանց մեջ գոնե 10 գնդիկներ լինեն նույն գույնի:

37

Читать далее «Մաթեմատիկա 11․05․2022»
Рубрика: Մաթեմատիկա

Տրամաբանական խնդիրներ

0. 12 մարդ տանում են 12 հաց: Յուրաքանչյուր տղամարդ տանում է 2 հաց, յուրաքանչյուր կին՝ կես հաց, իսկ յուրաքանչյուր երեխա՝ քառորդ հաց: Պարզել, թե քանի՞ տղամարդ, քանի՞ կին և քանի՞ երեխա կա:  

5 տղամարդ, 1 կին, 6 երեխա = 10+0,5+1,5

Читать далее «Տրամաբանական խնդիրներ»
Рубрика: Մաթեմատիկա

Տեղափոխություն, կարգավորություն, զուգորդություն

1. Տրված է A=0,2,4,5,7,9  բազմությունը։

ա․Գտնել բոլոր այն եռանիշ թվերի քանակը, որոնց առաջին և վերջին թվանշանները A-ից են։
բ․Չկրկնվող թվանշաններով և 5-ի բազմապատիկ քանի՞ հնգանիշ թիվ կարելի է A բազմության թվանշաններով։

2. Տրված է  X=3,5,7,9  բազմությունը ։

ա. Գտնել 600-ից փոքր և X բազմության տարրերով գրվող եռանիշ թվերի քանակը (թվանշանները կարող են կրկնվել):

բ. Գտնել 8000-ից փոքր և տարբեր թվանշաններով կազմված բոլոր այն քառանիշ թվերի քանակը, որոնք կարելի է գրել X բազմության տարրերով։ 

3. Խանութում  կա 5 տեսակի տաբատ և  6 տեսակի վերնաշապիկ ,ընդ որում յուրաքանչյուր տեսակից մեկական ։

ա․ Քանի՞ եղանակով կարելի է ընտրել 2 վերնաշապիկ։

բ․ Քանի՞ եղանակով կարելի է ընտրել 1 տաբատ և 1 վերնաշապիկ։

4. B-ն միանիշ պարզ թվերի բազմությունն է։

ա․ Չկրկնվող  թվանշաններով  քանի՞ երկնիշ թիվ կարելի է գրել B բազմության տարրեով:

բ․ Գտնել B բազմության տարրերով կազմված բոլոր զույգ քառանիշ թվերի քանակը։ 

Рубрика: Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 06․04․2022

1.Սեղանին դրված է 3 թուղթ։ Աշակերտները հերթով մոտենում են և սեղանի վրա դրված թղթերից որևէ մեկը բաժանում 3մասի։ Կարո՞ղ է արդյոք սեղանին դառնալ 40 թուղթ։

Ոչ, չի կարող

3+2a (ամեն անգամ 2-ով ավելանում է)

2. 2 տուփ կավիճը 3 դասարանի բավարարում է  12 օր: Քանի՞ օրում կվերջացնեն 6 տուփ կավիճը 4 դասարան միասին:

2 տուփ − 1 դաս․ − 12⋅3=36 օր
1 տուփ − 1 դաս․ −36:2=18 օր
6 տուփ − 1 դաս․ − 18⋅6=108 օր
6 տուփ −4 դաս․ − 108:4=27 օր

Պատ.՝ 27 օր:

3.Քանի՞ գրամ ջուր է պետք ավելացնել 15%-անոց 600 գրամ աղի լուծույթին, որպեսզի ստացվի 10%-անոց լուծույթ:

15%-600 գրամ
10%-x
600*15/10=900 գրամ
900-600=300 գրամ

4.Քանի՞ տատ և պապ են ունեցել Ձեր տատերը և պապերը միասին հաշված։

Տատ − 8
Պապ − 8
8 + 8 = 16

5.Ինչպե՞ս երկնժարանի կշեռքի միջոցով 24կգ մեխը բաժանել երկու մասերի, համապատասխանաբար 9 կգ և 15 կգ:

24:2=12 կգ
12:2=6 կգ
6:2=3 կգ
12+3=15 կգ
6+3=9 կգ

6.Ռուբենը հոր հետ գնաց հրաձգարան: Հայրը Ռուբենի համար գնեց 5 փամփուշտ և պայմանավորվեցին, որ ամեն մի դիպուկ կրակելու համար հայրը Ռուբենի համար կգնի ևս 2փամփուշտ: Ընդհանուր առմամբ Ռուբենը կրակեց 23 անգամ: Քանի՞ դիպուկ կրակոց  կատարեց Ռուբենը:

23-6=18
18:2=9 փամփուշտ

Պատ.՝ 9 փամփուշտ:

7.Ամռանը 60կգ 75% խոնավությամբ միրգը չորացրեցին, մինչև մրգի խոնավությունը դարձավ 25%: Ձմռանը այդ չիրը խառնեցին 30կգ ջրի հետ և պատրաստեցին բնական հյութ: Պարզել, թե հյութի մեջ քանի՞ տոկոս էկազմում ջուրը:

100-75= 25%
25⋅60/100=15կգ
100-25= 75%
15⋅100/75=20կգ
15⋅100/50=30%
100−30=70%

Պատ.՝ 70%:

8.Արմինեին և Գայանեին շնորհավորելու համար եկել են հյուրեր: Պարզվել է, որ Արմինեն ճանաչում է հյուրերի 80%-ին, իսկ Գայանեն՝ 60%-ին: Յուրաքանչյուր հյուր ծանոթ է աղջիկներից գոնե մեկին, իսկ վեց հոգի ծանոթ են դրանցից երկուսին էլ: Քանի՞ հյուր էր եկել:

Рубрика: Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 31․03․2022

1.A և B քաղաքներից, որոնց հեռավորությունը 600կմ է, միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկան մարդատար և բեռնատար  գնացքները՝ համապատասխանաբար 90 կմ /ժ և 60կմ/ ժ  արագություններով։

մարդատար — 90կմ/ժ
բեռնատար — 60կմ/ժ

ա․Քանի՞ կիլոմետր կլինի գնացների հեռավորությունը շարժումը սկսելուց կես ժամ անց։ 

Читать далее «Մաթեմատիկա 31․03․2022»
Рубрика: Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 16․03․2022

90o+1o=91o

Պատ․՝ 91o

7) 18։12=1,5 (կեր յուրաքանչյուր ձիուն)
24։12=16 ձիու

Պատ․՝ 16 ձիու

8) 15 օրում աշխատել է՝ 15*6=90 ժամ
օրական աշխատելով 9 ժամ՝ 90։9=10 օրում

Պատ․՝ 10 օրում

9) 5 ձկնորս — 5 ձուկ — 5 օրում
5 ձկնորս — 1 ձուկ — 1 օրում
1 ձկնորս — 1 ձուկ — 5 օրում
8 ձկնորս — 1 ձուկ — 5/8 օրում
8 ձկնորս — 8 ձուկ — 5*5/8=5 օրում

Պատ․՝ 5 օրում

10) 7 ձին 1 օրում — 420։4=105 կգ
1 ձին 1 օրում — 105:7=15 կգ
9 ձին 1 օրում — 15*9=135 կգ
9 ձին 6 օրում — 135*6=810 կգ

Պատ․՝ 810 կգ