Ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ

Ֆիզիկական                                                             Քիմիական

Ապակու կոտրվելը                                              Փայտի այրվելը

Սեղանի կոտրվելը                                                Սեղանի  այրվելը

Աթոռի կոտրվելը                                                    Աթոռի  այրվելը

Փայտի կոտրվելը                                                     Ապակու այրվելը

 

Реклама