Рубрика: Ֆիզիզկա դասարանական և տնային առաջադրանքներ, Uncategorized

Էջ 17. Մեխանիկական շարժում Հավասարաչափ և անհավասարաչափ շարժում:

Տարբերակ 1

I Ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունը մեկ այլ մարմնի նկատմամբ անվանում են: Պատ. 3

II  Որ շարշումն են անվանում հավասարաչափ: Այն շարժումը որի դեպքում մարմինը ցանկացած հավասար ժամանակամիջոցներում անցնում է հավասար ճանապարհներ:

Реклама
Рубрика: Ֆիզիզկա դասարանական և տնային առաջադրանքներ, Uncategorized

Երկարության հիմնական միավոր

Աշխարհի գիտնականների համաժայնությունը ստեղծվեց։ Միավորների Միջազգային համակարգ, կրճատ ՄՀ։  Միավորների Միջազգային երկարության համակարգում երկարության հիմնական միավոր 1 մետրն է։ Այն իրենից ներկայացնում է երկու տարբեր մետաների՝ պլատին և իրիդիում համաձուլվացքից պատրաստված ձև ունեցղ մի ձող ձողի լայնքով իրարից որոշակի հեռավորության վրա երկու խազ են արել և պայմանաորվել են այդ խազերի միջև եղած հեռավորությունը ընդունել որպես չափանմուշ: Չափանմուշը  պահում է Ֆրանսիայի Սևր քաղաքում՝ Չափերի և Կշիռների Միջազգային Բյուրոյում: Բոլոր պետությունները ստացել են այդ միակ և ընդհանուր չափանմուշի պատճեները, որոնց հետ համեմատելով էլ պատհասվում են այն պազմապիսի մետրերը, որ մենք օգտագործում ենք չափումներ կատարելիս: Այս միավորից բացի կան  նաև այլ միավորներ՝ մասնակի և բազմակի: Երկարության մասնակի միավորներն են՝ 1դմ, 1սմ, 1մմ, 1միկրոմետր (կրճատ մկմ) , 1նանոմետր (կրճատ նմ) , 1անգստրեմ (կրճատ Ա) : Երկարության բազմակի միավորներ՝ 1կմ, 1ա.մ., 1պկ, 1լուս, տարի

1ա.մ.- աստղագիտական միավոր

1պկ- պարսեկ՝ դա այն հեռավորությունն է, որտեղից նայելիս Երկրից մինչև Արեգակ եղած հեռավորությունը երևում է 1\1 անկյունային վարկյան

1 լուս. տարի- լուսատարի՝ 1 լուս. տարի այն հեռավորությունն է, որ անցնում է լույսը 1 տարվա ընթացքում, յուրաքանչյուր 1վարկյանում անցնելով 300.000կմ

Рубрика: Ֆիզիզկա դասարանական և տնային առաջադրանքներ, Uncategorized

Չափանոթի,սեղանին դրված չափիչ սարքերի  բաժանման արժեքի և չափման սխալի որոշում:

Հեղուկի ծավալի որոշումը չափանոթի միջոցով:

Կարդալ ,ծանոթանալ

Է.Ղազարյանի դասագրքից՝էջ 17-ի«Լաբորատոր աշխատանք 1»-ը

Լրացուցիչ առաջադրանք

Ձեզ հետ բերեք տարբեր տարողությամբ սրվակներ,անկանոն և կանոնավոր ձև ունեցող պինդ մարմիններ,որպեսզի չափենք նրանց տարողությունները և շավալները:

1.Որոշեք ձեր տան սենյակային և բժշկական ջերմաչափների բաժանման արժեքները և գրանցեք ցուցմունքները

2.Տանը չափաժապավենով չափեք ձեր ճաշասենյակի լայնությունն,երկարությունը և  հաշվեք սենյակի մակերեսը:

Երկարությունը նշանակեք  a -տառով,

Լայնությունը՝   b- տառով

մակերեսը ՝S -տառով

a= 5

b=6

5*6=30

Լուծել նշված էջերի խնդիրները

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից

էջ29-ից մինչև էջ30-ը

1.

2-րդ տարբերակ

2.

4-րդ տարբերակ

3.

3-րդ տարբերակ

4. 

4-րդ տարբերակ

5.

1-ին տարբերակ

6.

2-րդ տարբերակ

7. 

2-րդ տարբերակ

8. 

4-րդ տարբերակ

9. 

3-րդ տարբերակ

10.

3-րդ արբերակ

11.

2-րդ տարբերակ

12.

2-րդ տարբերակ

13.

1-ին տարբերակ

14.

1-ին տարբերակ

15.

2-րդ տարբերակ

16.

3-րդ տարբերակ

17.

3-րդ տարբերակ

 

 

 

Рубрика: Ֆիզիզկա դասարանական և տնային առաջադրանքներ, Uncategorized

Ֆիզիկական մեծություններ:Ֆիզիկական մեծությունների չափումը:Չափման սխալ:

Գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևույթների մասին  դիտումների և փորձերի միջոցով:

Ի տարբերություն դիտումների՝ փորձերը հնարավորություն են տալիս նույն պայմաներում բազմիցս կրկնելու ուսումնասիրվող երևույթը  և համապատասխան չափումներ: Փորձի արձյունքների հիման վրա արվում են համապատասխան եզրահանգումներ:

Ուսումնասիրվող բացատրելու համար նախ արվում է որոշակի ենթադրություն այսինքն՝ առաչադրվում է վարկած

Ընթանրացնելով բնության երեվույթների մասին դիտումների և փորձերի տվյալները գիտնականները հայտնաբերում են օրենք, որոնք բացահայտում են բնության տարբեր երևույթների միչև կապերը բացատրում դրանց պատճառները:Աշխարհի գիտնականների համաժայնությունը ստեղծվեց։ Միավորների Միջազգային համակարգ, կրճատ ՄՀ։  Միավորների Միջազգային երկարության համակարգում երկարության հիմնական միավոր 1 մետրն է։ Այն իրենից ներկայացնում է երկու տարբեր մետաների՝ պլատին և իրիդիում համաձուլվացքից պատրաստված ձև ունեցղ մի ձող ձողի լայնքով իրարից որոշակի հեռավորության վրա երկու խազ են արել և պայմանաորվել են այդ խազերի միջև եղած հեռավորությունը ընդունել որպես չափանմուշ

Չափել որևէ ֆիզիկական մեծություն նշանկում է այն համեմատել նույնատիպ մեծության հետ ,որն ընդունված է որպես միավոր:

Չափիչ սարքեր են չափաքանոն, չափերիզ, չափագլան, ջերմաչափ, քանոն:

 Այդ սարքերը չփում են  Ջերմաստիճան և երկարություն:

Յուրաքանչյուր չափիչ սարք ունի սանդղակ Օր. չափաքանոնի բաժանումների գծիկները և որոշ գծիկների մոտ գրված թվերը միասին ներկայացնում են քանոնի սանդղակը:

Չափիչ սարքի սանդղակի ամենամեծ արժեքը կոչվում է չափման սահման:

Երկու հարևան գծիկների հեռավորությունը կոչվում է սանդղակի բաժանման արժեք:

Չափման սխալը կախված է բաժանման արժեքից, նաև չափաքանոնի սխալ դիրքից:

Ուղղակի են անվանում այն չափումները, որոնք կատարվում են չափիչ սարքի միջոցով: Անուղղակի են անվանում այն չափումը, եթե տվյալ մեծության արժեքը որոշվում է այլ մեծությունների ուղղակի չափման միջոցով:

Օրինակ

Ուղղակի- ջերմաչափի միջոցով ջերնաստիճանի չափում:

Անուղղակի չափում- քանոնով ուղղանկյան պարագծի որոշումը ուղղակի չափման միջոցով:

Լրացուցիչ առաջադրանք

Է.Ղազարյանի դասագրքից՝սովորել էջ13-ից,մինչև էջ 16-ը,գրավոր պատասխանել էջ16-ի հարցերին : Էջ 18-20-ը կարդալ ծանոթանալ ուսումնասիրել,ցանկալի է որևէ ֆիզիկոսի հայտնագործման վերաբերյալ պատրաստել նյութ;

Վ.Ի.Լուկաշիկի խնդրագրքից՝վարժություններ 1-ից 13-ը

1.

ֆիզիկական մարմին- ինքնաթիռ, տիեզերանավ, ինքնահոս գրիչ, ավտոմեքենա

նյութ- պղինձ, ճենապակի, ջուր

2.

ա) միևնույն նյութից տարբեր մարմիններ

փայտ- սեղան , աթոռ, գդալ

բ) տարբեր նյութեր նույն նպատակին

գդալ- պլաստմաս, արծաթ, ոսկի, կավ, ալյումին

սեղան- փայտ, մետաղ

 

3.

ապակի- բաժակ, սեղան, պատուհան

ռետին- փուշիկ, մազակալ

փայտ-  սեղան, աթոռ, պահարան

պողպատ- ամաններ, խողովակ, դանակ

պլաստմաս- աթոռ, սեղան, բաժակ

 

4.

մկրատ- պլաստմաս, երկաթ

բաժակ- ապակի, կավ, երկաթ

գնդակի օդափուչիկ- ռեզին, ռետին

բահ- պլաստմաս, երկաթ

մատիտ- փայտ, պլաստմաս

 

5.

ֆիզիկական մարմին- ռելսեր, լուսին, մկրատ, սեղան, ուղղաթիռ

նյութ- կապար, ալյումին, սպիրտ, սնդիկ, պղինձ, նավթ

երևույթ- որոտ, ձյունաբուք, լուսաբաց, բուք, ձյան գալը, եռում, ձյունահողմ, կրակոց, ջրհեղեղ

 

6.

սառույցի հալվելը, քանոնի ընկնելը

7.

սառույցի հալվելը, ջրի գոլորշիանալը

8.

կայծակ, ամպրոպ

9.

կայծակ, կարճ միացում, էլեկտրական հոսանք:

10.

մագնիսը ձգում է երկաթ և մետաղ

11.

Արև, կայծակ

12.

մեխանիկական- գունդը գլորվում է, գերանը լողում է, ամպեր շարժվում են

ջերմային- կապարը հալվում է, ցրտում է, ձյունը հալվում է, ջուրը եռում է, ամպրոպ

ձայնային-լսվում է ամպրոպի դղրդյունը, արձագանք, տերևները սոսապում են

էլեկտրական- ժամացույցի կոճակը տատանվում է

լուսային- աստղերը առկայծում են , լույսը բացվում է, փայլատակում է կայծակը, էլեկտրա;ամպը վառվում է

13.

Թնդանոթով կրակելիս տեղի է ունենում ձայնային և մեխանիկական երևույթներ

Рубрика: Ֆիզիզկա դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Ֆիզիկա դաս 1

Ֆիզիկայի ուսումնասիրման առարկան: Ֆիզիկական երևույթներ

Հույն գիտնական Արիստոտելը մ.թ.ա 4-րդ դարում, գրել է <<ֆիզիկա>> գիրքը:

Ֆիզիկա բառն առաջացել է հունարեն <<ֆյուզիս>> հունարեն բառից, որը նշանակում է բնություն:

Ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը շրջակա աշխարհը և այնտեղ տեղի ունեցող երևույթները բացատրելն է: Միաժամանակ կարևոր է այն օրենքների իմացությունը, որոնց ենթարկվում է բնությունը:

Ֆիզիկան ուսումնասիրում է բնության մեջ տեղի ունեցող երևույթները

Բնությունն այն ամենի ամբողջությունն է, ինչը շրջապատում  է մարդուն՝ ջուրը, օդը, հողը, ծառերը, կենդանիները, աստղերը մոլորակները: Մարդը նույնպես բնության մասնիկ է:

Բնության մեջ տեղի ունեցող փոփոխություններն անվանում են բնության երևույթներ: Ֆիզիկան երևույթների տեսակներն են՝ մեխանիկական,ջերմային, միջուկային, ատոմային:

Մեզ շրջապատող յուրաքանչյուր առարկա ընդունված է անվանել ֆիզիկական մարմին կամ ուղղակի մարմին, օրինակ սեղանը, աթոռը, ավտոմեքենան:

Այն ինչից բաղկացած են ֆիզիկական մարմինները, կոչվում է նյութ, օրինակ երկաթը, պղինձը, փայտը, ջուրը և այլն:

Այն ամենը, ինչը գոյություն ունի տիեզերքում գիտության մեջ անվանում են մատերիա:

լրացուցիչ առաջադրանք

1.Որն է ֆիզիկական մեծություն

1.վայրկյանը  2.ատոմը

3.թռիչքը  4.սնդիկը

  1. Որն է ջերմային երևույթը

1.կապարի հալվելը 2.որոտը

3.գնդի գլորվելը 4.աղավնու թռիչքը

3.Որն է  մեխանիկական երևույթը

1.ջրի եռալը   2.որոտը

  1. կայծակը   4.ճոճանակի տատանվելը

4.Որն է  ձայնային երևույթը

 1.լամպի թելիկի շկացումը   2.մարմնի անկումը

 3.տերևների սոսափյունը       4.մոլորակի շարժումը

5.Որն է էլեկտրական երևույթը

 1.արձագանքը   2.էլեկտրոսալիկի տաքանալը

 3.նետի թռիչքը 4.մարմնի լողալը

6.Որն է լուսային երևույթը

  1.ամպերի շարժվելը          2.որոտը

 3.աստղերի առկայծումը     4.արտույտի երգելը

                     

Պատրաստեք տեսանյութ ձեր շրջապատում,առօրյայում հանդիպած ֆիզիկական երևույթների վերաբերյալ:Նկարագրեք,մեկնաբանեք,եզրակացրեք,

դրեք բլոգներում,հղումը ուղարկեք ինձ` g.mkhitaryan @mskh.am

Է.Ղազարյանի դասագրքից՝սովորել էջ5-ից,մինչև էջ 13-ը,գրավոր պատասխանել էջ 16-ի հարցերին :  Էջ 8,9,10 -ից ընտրիր քեզ հետաքրքրող որևէ ֆիզիկ,պատրաստիր նյութ նրա կյանքի և գործունեության մասին:

 

Վ.Ի.Լուկաշիկի խնդրագրքից՝վարժություններ 1-ից 13-ը

1.

ֆիզիկական մարմին- ինքնաթիռ, տիեզերանավ, ինքնահոս գրիչ, ավտոմեքենա

նյութ- պղինձ, ճենապակի, ջուր

2.

ա) միևնույն նյութից տարբեր մարմիններ

փայտ- սեղան , աթոռ, գդալ

բ) տարբեր նյութեր նույն նպատակին

գդալ- պլաստմաս, արծաթ, ոսկի, կավ, ալյումին

սեղան- փայտ, մետաղ

 

3.

ապակի- բաժակ, սեղան, պատուհան

ռետին- փուշիկ, մազակալ

փայտ-  սեղան, աթոռ, պահարան

պողպատ- ամաններ, խողովակ, դանակ

պլաստմաս- աթոռ, սեղան, բաժակ

 

4.

մկրատ- պլաստմաս, երկաթ

բաժակ- ապակի, կավ, երկաթ

գնդակի օդափուչիկ- ռեզին, ռետին

բահ- պլաստմաս, երկաթ

մատիտ- փայտ, պլաստմաս

 

5.

ֆիզիկական մարմին- ռելսեր, լուսին, մկրատ, սեղան, ուղղաթիռ

նյութ- կապար, ալյումին, սպիրտ, սնդիկ, պղինձ, նավթ

երևույթ- որոտ, ձյունաբուք, լուսաբաց, բուք, ձյան գալը, եռում, ձյունահողմ, կրակոց, ջրհեղեղ

 

6.

սառույցի հալվելը, քանոնի ընկնելը

7.

սառույցի հալվելը, ջրի գոլորշիանալը

8.

կայծակ, ամպրոպ

9.

կայծակ, կարճ միացում, էլեկտրական հոսանք:

10.

մագնիսը ձգում է երկաթ և մետաղ

11.

Արև, կայծակ

12.

մեխանիկական- գունդը գլորվում է, գերանը լողում է, ամպեր շարժվում են

ջերմային- կապարը հալվում է, ցրտում է, ձյունը հալվում է, ջուրը եռում է, ամպրոպ

ձայնային-լսվում է ամպրոպի դղրդյունը, արձագանք, տերևները սոսապում են

էլեկտրական- ժամացույցի կոճակը տատանվում է

լուսային- աստղերը առկայծում են , լույսը բացվում է, փայլատակում է կայծակը, էլեկտրա;ամպը վառվում է

13.

Թնդանոթով կրակելիս տեղի է ունենում ձայնային և մեխանիկական երևույթներ