Рубрика: Ֆիզիզկա դասարանական և տնային առաջադրանքներ, Uncategorized

Խնդիրների լուծումներ՝ ուժեր, մեխանիկական աշխատանք և հզորություն թեմաներից

Է. Ղազարյանի դասագրքից էջ 173

Խնդիր 89

F1=50Ն

F2= 30Ն


F-?

Լուծում

F= F1-F2=  50Ն-30Ն=20Ն

Խնդիր 90

F= F1-F2= 300կՆ-100կՆ=200կՆ

Реклама
Рубрика: Ֆիզիզկա դասարանական և տնային առաջադրանքներ, Uncategorized

Մարմնի կշիռ:Շփման ուժ:Շփման ուժի դերը բնության մեջ և կենցաղում:Մի ուղղով ուղղված ուժերի գումարումը:

Թեման.Կրկնել«Դաս25,26»Մարմնի կշիռ:Շփման ուժ:Շփման ուժի դերը բնության մեջ և կենցաղում:Մի ուղղով ուղղված ուժերի գումարումը:

Դասարանում  քննարկվող հարցեր.

1.Ինչն են անվանում մարմնի կշիռ:

Այն ուժը, որով մարմինը Երկրի ձգողության հետևանքով ազդում է անշարժ հորիզոնական հենարանի կամ ուղղաձիգ կախոցի վրա, կոչվում է մարմնի կշիռ։

2.Ինչ բնույթի ուժ է մարմնի կշիռը:

Իր բնույթով մարմնի կշիռը առաձգական ուժ է:

3.Ինչպես է ուղղված մարմնի կշիռը,և որտեղ է այն կիրառված

4.Ինչ բանաձևով է որոշվում մարմնի կշիռը:

P=mg

5.Պարզաբանել մարմնի կշռի և ծանրության ուժի տարբերությունները:

Ծանրության ուժը մարմիններին են քաշում ներքև, իսկ մարմնի կշիռը  դեպի վերև է տանում մարմիններին։

6.Քննարկել մարմնի զանգվածի և կշռի տարբերությունները:

Մարմնի զանգվածը չափում են կիլոգրամներով: Մարմնի կշիռը չափում են նյուտոններով:

 Լաբորատոր աշխատանք «Շփման ուժի չափումը ուժաչափով,տարբեր մակերևույթների վրա»

Քննարկվող հարցեր.

1.Բերել շփման առկայությունը հաստատող օրինակներ:

2.Ինչով է պայմանավորված շփումը

3.Թվարկել շփման տեսակները և բերել օրինակներ:

4.Օրինակներով ցույց տալ,որ միևնույն պայմաններում գլորման շփման ուժը փոքր է սահքի շփման ուժից:

5.Բերել շփման դրսևորման օգտակար օրինակներ

6.Բերել շփման դրսևորման վնասակար օրինակներ

7.Ինչպես կարելի է մեծացնել շփումը

8.Ինչպես կարելի է փոքրացնել շփումը

9.Բերեք օրինակներ,երբ մարմնի վրա միաժամանակ ազդում է մի քանի ուժ;

10.Որ ուժն է կոչվում համազոր:

11.Ինչպես է ուղղված մի ուղով միևնույն կողմն ուղղված երկու ուժերի համազորը,և ինչպես է որոշվում նրա մոդուլը:

F=F1+F2

12.Ինչպես է ուղղված մի ուղով հակառակ կողմեր ուղղված երկու ուժերի համազորը,և

ինչպես է որոշվում նրա մոդուլը:

F=F1-F2

13.ինչպես է շարժվում մարմինը նրա մի կետում կիրառված,մոուլով հավասար և հակառակ ուղղված երկու ուժերի ազդեցությամբ:

Սովորել Է..Ղազարյանի դասագրքից էջ75-ից մինչև էջ81,կատարել էջ81-ի հարցերը և առաջադրանքները

Լրացուցիչ առաջադրանք.

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I  >>-ից էջ39-ից

մինչև էջ 51

Սովորել Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ72-ից մինչև էջ 74

Լրացուցիչ առաջադրանք.

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից էջ39-ից մինչև էջ41

Рубрика: Ֆիզիզկա դասարանական և տնային առաջադրանքներ, Uncategorized

Մարմինների խտությունը

Գ. Մխիթարյան մաս 1

Էջ 33

Տարբերակ 1

I

Բետոնի խտությունը 2200կգ\մ³ է, նշանակում է, որ. 1մ³ ծավալով բետոնը 2200կգ է:

Պատ՝. 1:

II

20մ³ տարողությամբ բաքը լցված է կերոսինով, որի զանգվածը 16000կգ է: Հաշվեք կերոսինի խտությունը:

V= 20մ³

m= 16000կգ

ρ-?

ρ= m/V

լուծում

16000\20մ³= 800կգ/մ³

Պատ՝. 2:

 

III

Կաղնու փայտից պատրաստված

V= 0,002մ³

m=1,6 կգ

ρ-?

ρ=m\V=1,6կգ\ 0,002մ³= 1600կգ\2մ³= 800կգ\մ³

Պատ. 4

 

IV

ρ=2700կգ/մ³

ρ (գ/սմ³)-?

ρ=2700կգ/մ³= 2700= 1000 գ/1000.000սմ³= 2,7 գ/սմ³

Պատ. 1

Рубрика: Ֆիզիզկա դասարանական և տնային առաջադրանքներ, Uncategorized

Լաբորատոր աշխատանք.պինդ մարմնի խտության որոշումը

Թեման.Լաբորատոր աշխատանք.պինդ մարմնի խտության որոշումը

Նպատակը.կարողանալ որոշել հեղուկների և պինդ մարմինների խտությունը

Լրացուցիչ աշխատաանք.կարդալ և ծանոթանալ Է.Ղազարյանի դասագրքից՝էջ53-ի«Լաբորատոր աշխատանք 2»-ը

ԼուծելԳ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից

էջ31-ից մինչև 37-ը

Ցանկալի է տանը պատրաստել տեսանյութ

 

Էջ 31

Տարբերակ 1

I

Որպեսզի որոշեմ նկար 7-ում պատկերված չափագլանի ամենափոքր բաժանման արժեքը՝ C, վերցրեցի չափագլանի սանդղակի այն երկու հարևան նրբագծերը, որոնց դիմաց թվային մեծություններ են գրված, մեծ թվից՝ a-b, ստացված թիվը բաժանեցի նրանց միջև արված բաժանումների թվի վրա՝ n: Բանաձևը C= (a-b)\n= 200մլ-100մլ\ 10մլ = 10սմ2

V1= 490սմ3

V2=800սմ3

V= V2-V1=800սմ3-490սմ3= 310 սմ3

 

II

Որոշեք չափագլանում գտնվող ջրի ծավալը:

Պատ. 490սմ³

 

III

Ջրով լցված նույն չափագլանի մեջ իջեցված է մարմին: Ինչքան է ջրի և մարմնի ծավաը միասին:

Պատ. 800սմ³

 

IV

Ինչքան է մարմնի ծավալը

Պատ. 310սմ³

 

 

Տարբերակ 2

I

Որքան է 8-րդ նկարում պատկերված չափագլանի ամենափոքր բաժանման արժեքը:

Պատ. 10սմ³

II

Որոշեք չափագլանում եղած ջրի ծավալը:

Պատ. 1սմ³

III

Ջրով լցված նույն չափագլանի մեջ իջեցված է պնդօղակը: Ինչքան է ջրի և պնդօղակի ծավալը միասին:

Պատ. 

IV

Որքան է պնդօղակի ծավալը:

Պատ. 10սմ³:

 

Էջ 32

Տարբերակ 3

I

Որքան է 9-րդ նկարում պատկերված չափագլանի ամենափոքր բաժանման արժեքը:

Պատ. 1սմ³

II

Որոշեք չափագլանում եղած ջրի ծավալը:

Պատ. 54սմ³

III

Ջրով լցված նույն չափագլանի մեջ իջեցված է մարմին: Ինչքան է ջրի և մարմնի ծավալը միասին:

Պատ. 80սմ³

IV

Ինչքան է մարմնի ծավալը:

Պատ. 27սմ³

 

Տարբերակ 4

I

Որքան է 10-րդ նկարում չափագլանի ամենափոքր բաժանման արժեքը:

Պատ. 5սմ³:

II

Որոշեք չափագլանում եղած ջրի ծավալը:

Պատ. 60սմ³

III

Ջրով լցված նույն չափագլանի մեջ իջեցված է գլանը: Ինչքան է ջրի և գլանի ծավալը միասին:

Պատ. 90սմ³:

IV

Որքան է գլանի ծավալը:

Պատ. 35սմ³:

 

 

 

Рубрика: Ֆիզիզկա դասարանական և տնային առաջադրանքներ, Uncategorized

Մարմնի ծավալի որոշումը

Մարմնի ծավալի որոշումը

Մխիթարյան I մաս էջ 31

Որպեսզի որոշեմ նկար 7-ում պատկերված չափագլանի ամենափոքր բաժանման արժեքը՝ C, վերցրեցի չափագլանի սանդղակի այն երկու հարևան նրբագծերը, որոնց դիմաց թվային մեծություններ են գրված, մեծ թվից՝ a-b, ստացված թիվը բաժանեցի նրանց միջև արված բաժանումների թվի վրա՝ n: Բանաձևը C= (a-b)\n= 200մլ-100մլ\ 10մլ = 10սմ2

V1= 490սմ3

V2=800սմ3

V= V2-V1=800սմ3-490սմ3= 310 սմ3

 

Рубрика: Ֆիզիզկա դասարանական և տնային առաջադրանքներ, Uncategorized

Հեղուկի ,կանոնավոր և անկանոն ձև ունեցող մարմինների ծավալների որոշումը չափանոթի միջոցով

Դաս19,20

Թեման.Հեղուկի ,կանոնավոր և անկանոն ձև ունեցող մարմինների ծավալների որոշումը չափանոթի միջոցով:

Լաբորատոր աշխատանքներ.

Սեղանին դրված չափիչ սարքերի  բաժանման արժեքի և չափման սխալի որոշում:

Հեղուկի ծավալիև մի քանի տարաների տարողականության,պինդ մարմինների  ծավալերի որոշումը չափանոթի միջոցով:

Փորձեր՝ինչ տարողություն է 1լ,և 1մլ

Քննարկվող հարցեր.

1.Ինչ է ծավալը

2.Ինչ միավորներով է չափվում ծավալը(հիմնական և օգտագործվող)

3.Ինչ էր 1լ-ը,1մլ-ը(արտահայտել դմ3-ով,մ 3 -ով,սմ3-ով)

4.Ինչ է տարողականությունը

5.Ինչպես պետք է որոշել  կանոնավոր և անկանոն ձև ունեցող մարմինների ծավալները

Կարդալ ,ծանոթանալ

Է.Ղազարյանի դասագրքից՝էջ 17-ի«Լաբորատոր աշխատանք 1»-ը

Լրացուցիչ առաջադրանք

Ձեզ հետ բերեք տարբեր տարողությամբ սրվակներ,անկանոն և կանոնավոր ձև ունեցող պինդ մարմիններ,որպեսզի չափենք նրանց տարողությունները և ծավալները:

1.Որոշեք ձեր տան սենյակային և բժշկական ջերմաչափերի բաժանման արժեքները և գրանցեք ցուցմունքները

2.Տանը չափաժապավենով չափեք ձեր ճաշասենյակի լայնությունն,երկարությունը և  հաշվեք սենյակի մակերեսը:

Երկարությունը նշանակեք  a -տառով,

Լայնությունը՝   b- տառով

մակերեսը ՝S -տառով

a= 5մ

b=6մ

5*6=30²

S= 30 մ²