Рубрика: Ֆիզիզկա դասարանական և տնային առաջադրանքներ, Uncategorized

Մարմնի զանգված

Մարմնի զանգված

Մարմինների իներտության քանակական չափը քանակական չափը բնութագրվում է մի մեծությամբ, որին անվանում ենք մարմնի զանգված: Այն սկալյար մեծություն է  որոշվում է միայն թվով: Զանգվածը նշանակում ենք m տառով: Չափման կործիքներն են կշռաքարերի հավաքածուն և կշեռքները: Միավորների ՄՀ-ում որպես զանգվածի միավոր է ընտրվել պլատինի և իրիդիումի համաձուլվածքից պատրաստված գլանաձև չափանմուշի զանգվածը: Այն պահվում է Փարիզի մերձակա Սևր քաղաքու` Չափերի և կշիռների միջազգային բյուրոյում: Զանգվածի այդ միավորն անվանում են  1կգ: Գործնական զանգվածի չափման համար կիրառվում են նաև այլ միավորներ  օրինակ, տոննա (տ), ցենտեր (ց), գրամ (գ), միլիգրամ (մգ) և այլն:

1տ= 1000կգ       1գ= 0,001 կգ

1ց= 100կգ           1մգ= 0,001գ

Это слайд-шоу требует JavaScript.

 

Реклама
Рубрика: Ֆիզիզկա դասարանական և տնային առաջադրանքներ, Uncategorized

Մարմինների փոխազդեցությունը:Մարմնի զանգված:

Թեման.Մարմինների փոխազդեցությունը:Մարմնի զանգված:

Լաբորատորիայում կատարվող փորձեր և  քննարկվող հարցեր.

1.Շրջապատից մեկուսացված մարմինը կփոխի իր արագությունը,թե ոչ:

2.Բերել մարմինների փոխազդեցության օրինակներ

3.Մարմնի որ հատկությունն է կոչվում իներտություն

Արագությունը ակնթարթորեն չփոխելու հատկությունը անվանում են իրենտություն։

4.Որ մեծությունն են անվանում մարմնի զանգված

Զանգվածը մարմնի իներտության քանակական չափն է։

5.Ինչպես կարելի է չափել մարմնի զանգվածը

6.Ինչ միավորներով է արտահայտվում զանգվածը

Տոննայով, ցենտներով, կիլոգրամով, գրամներով։

7.Ինչն է զանգվածի չափանմուշը միավորների ՄՀ-ում

ա.ծանոթացում զանգվածի չափման գործիքների հետ

բ.ծանոթացում կշռման կանոններին

գ. տարբեր մարմինների զանգվածների որոշումը լծակավոր կշեռքի և կշռաքարերի միջոցով

Սովորել Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ 43-ից էջ48

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից էջ25-ից մինչև էջ29-ը,

էջ 28

VI. 750գ-ը արտահայտեք կիլոգրամներով
Պատ․ 0.75կգ

Տարբերակ 3

I.

Կարող է արդյոք մարմինը ինքնուրույն, առանց այլ մարմինների ազդեցության փոխել շարժման արագությունը։

Պատ․ 3

II.

Այն բանից հետո, երբ մարմնի վրա դադարում է այլ մարմնի ազդեցությունը։

Պատ․ նրա արագության փոփոխությունը դադարում է։

III.

IV.

Քանի կգ է պարունակում 4 տոննան։

Պատ․ 5

V.

Քանի գ է պարունակում 0,4 տոննան։

Պատ․ 4

VI.

400գ-ը արտահայտեք կիլոգրամներով․

Պատ․ 1

Էջ 29

Տարբերակ 4

I

Կփոխվի մարմնի շարժման արագությունը, եթե նրա վրա այլ մարմինների ազդեցությունը դադարի. Պատ. կփոքրանա:

II.

Եթե թելը այրենք, որ դեպքում սայլակը չի շարժվի: Պատ. երկրորդ դեպքում:

III.

Քարը ջարդելիս բաժանվում է երկու մասերի: Բեկորներից մեկը ստանում է 12մ/վ արագություն, իսկ մյուսը 4մ/վ: Որ բեկորի զանգվածն է մեծ և քանի անգամ. Պատ. երկրորդ բեկորի զանգվածը մեծ է երեք անգամ:

IV.

Քանի կգ է պարունակում 0,035տ-ն: Պատ. 35կգ:

V.

Քանի գրամ է պարունակում 0,35կգ-ը: Պատ. 350գրամ:

VI

350գ-ը  արտահայտեք կիլոգրամներով: Պատ. 0,35 կգ:

Հեղուկի ծավալի որոշումը չափագլանի միջոցով:

Տարբերակ 1

I.

Հեղուկի  ինչ առավելագույն ծավալ կարելի է չափել 6ա նկարում պատկերված չափագլանով: Պատ. 100մլ

II.

Ինչքան է չափագլանի ամենափոքր մեկ բաժանման արժեքը. Պատ. 2մլ:

III.

Ինչքան է չափագլանում գտնվող հեղուկի ծավալը. Պատ.76 մլ

 

Рубрика: Ֆիզիզկա դասարանական և տնային առաջադրանքներ, Ֆիզիկա-լաբորատոր, Uncategorized

Մարմինների փոխազդեցություն: Մարմինների զանգված

 

Փորձ 1

Ունենք սայլակ, որի դիմացից ամրացված է առաձգական թիթեղ: Այն գտնվում է դադարի վիճակում սեղանի նկատմամբ: Առաձգական թիթեղը ճկեցի կապեցի թելով: Այրեցինք թելը և առաձգական թիթեղը ուղղվեց, իսկ սայլակը մնաց սեղանի նկատմամբ դադարի վիճակում: Եզրակացություն` ես հասկացա, որ միայնակ մարմինը ինքը իրեն չի շարժվում:

 

Փորձ 2

Նույն սայլակի առաձգական թիթեղը կապենք ճկենք թելով: Այն մոտեցրեցի պատին և լուցկիով այրեցի թելը: Առաձգական թիթեղը ուղղվելով հարվածեց պատին և պատից հեռացավ: Եզրակացություն` ես հասկացա, որ որպեսզի մարմինը շարժվի, անհրաժեշտ է նրան այլ մարմնի ազդեցություն: Ստացվեց, որ սայլակը առաձգական թիթեղով ազդեց թիթեղի վրա, իսկ պատը իր հերթին ազդեց սայլակի վրա: Այս երևույթը կոչվում է փոխազդեցություն:

 

 

Փորձ 3

Նորից նույն սայլակի ճկեցի կապեցի թելով: Նրան մոտեցրեցի նույնատիպ սայլակ և այրեցի թելը: Թելը այրելուց հետո առաձգական զսպանակը ուղղվելով հարվածեց երկրորդ սայլակին և երկուսը միաժամանակ իրարից հեռացան նույն չափով: Եզրակացություն` ես հասկացա, որ նույնատիպ մարմինները իրար վրա փոխազդեցին նույն ձևով:

 

Փորձ 4

Նույն սայլակի առաձգական թիթեղը ճկեցի կապեցի թելով, նրան մոտեցրեցի նույն սայլակը բեռնավորված: Առաջին առաձգական թիթեղով սայլակը քանի որ թեթև էր, հարվածեց ծանր սայլակը պահեց այնպես ինչպես պատը: Եզրակացություն` այս չորս փորձերից ես հասկացա, որ միայնակ մարմինները ինքը իրեն արագությունը չի փոխում և մյուս փորձերից հասկացա, որ նույնատիպ մարմինները իրար վրա ազդում են նույն ձևով, իսկ երրորդ և չորրոդ փորձից հասկացա, որքան անգամ ծանր է փոխազդող մարմինը, այնքան նրա արագությունը քիչ է փոխվում փոխազդեցության ժամանա: Ծանր մարմինները իրենց պահում են իներտ:

 

Рубрика: Ֆիզիզկա դասարանական և տնային առաջադրանքներ, Uncategorized

Հեղուկի ծավալի որոշումը չափագլանի միջոցով:

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից

էջ17-ից մինչև էջ24-ը,և

 

էջ29-ից մինչև էջ30,

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից

Տարբերակ 1

I.

Հեղուկի  ինչ առավելագույն ծավալ կարելի է չափել 6ա նկարում պատկերված չափագլանով: Պատ. 2

II.

Ինչքան է չափագլանի ամենափոքր մեկ բաժանման արժեքը. Պատ. 2

III.

Ինչքան է չափագլանում գտնվող հեղուկի ծավալը. Պատ. 4

 

Տարբերակ 2

I.

Հեղուկի ինչ առավելագույն ծավալ կարելի է չափել 6բ նկարում պատկերված չափագլանով. Պատ. 3

II.

Ինչքան է չափագլանի ամենափոքր արժեքը. Պատ. 3

III.

Ինչքան է չափագլանում գտնվող հեղուկի ծավալը. Պատ. 2

 

Տարբերակ 3

I

Հեղուկի ինչ առավելագույն ծավալ  կարելի է չափել 6գ նկարում պատկերված չափագլանով: Պատ. 2

II.

Ինչքան է չափագլանի ամենափոքր արժեքը. Պատ. 1

III.

Ինչքան է չափագլանում գտնվող հեղուկի ծավալը. Պատ. 1

Տարբերակ 4

I.

Հեղուկի ինչ առավելագույն ծավալ  կարելի է չափել 6դ նկարում պատկերված չափագլանով. Պատ. 1

II.

Ինչքան է չափագլանի ամենափոքր  արժեքը. Պատ. 3

III.

Ինչքան է չափագլանում գտնվող հեղուկի ծավալը. Պատ. 3

 

Рубрика: Ֆիզիզկա դասարանական և տնային առաջադրանքներ, Uncategorized

Շարժման ճանապարհի և ժամանակի հաշվարկը

Էջ 22 Մխիթարյան մաս I

Տարբերակ 1

I

Ինչքան ժամանակում հեծանվորդը կանցնի 250մ ունենալով 5մ\վ  արագություն:

t=S\V= 250մ\5մ\վ կրճատվում են= 50վ

Պատ. 3

II

t=15վ                                                                      S=V*t=4մ\վ (5v)=60

V=4մ\վ                                                                                                                   Պատ. 3

————————————

S(մ)=?

 

IV

V=0,34կմ\վ                             5վ*0,34կմ=1700

S(մ)=?                                                                                Պատ. 3

 

V

S=43200կմ

V=8000մ\վ = 8կմ\վ

t=S\V=43200կմ\8կմ\վ= 5400վ                          Պատ. 3

 

Վ.Ի Լուկաշիկ

116

V¹=15մ\վ

V²=72կմ\ժ


Համեմատել

V=72կմ\ժ=2 1000մ\3600վ= 20 մ\վ

V²>V¹

119.

S=20կմ

t1=5ժ

t2=2ժ

t3=22ր

t4=1,4ր


V1, V2, V3, V4-?


V1=S\t1=

V2=S\t2=

V3=S\t3=

V4=S\t4=

 

 

 

 

 

 

Рубрика: Ֆիզիզկա դասարանական և տնային առաջադրանքներ, Uncategorized

Իներցիայի երևութը

7-րդ դասարան

5.11-9.11;12.11-16.11

Դասեր11,12

Թեման.Իներցիայի երևութը:Սովորել ֆիզիկայի  խնդիրների գրառումը և լուծումը

Քննարկվող հարցեր.

1.Ինչպես է շարժվում մարմինը,եթե նրա վրա այլ մարմիններ չեն ազդում

Շարժվում են իրենց նույն ուղղությամբ և արագությամբ:

2.Որ երևույթն  է կոչվում իներցիա

Այն երևույթը, որը այլ մարմինների  ազդեցության բացակայությամբ մարմնի դադարի  վիճակը պահպանելու երևույթը կոչվում է իներցիա:

3.Ինչու է վտանգավոր թռչել շարժվող ավտոբուսից

Որովհետև հավասարակշռություն պահելը դժվար կլինի:

4.Շրջապատից մեկուսացված մարմինը կփոխի իր արագությունը,թե ոչ:

Պատ. ոչ չի փոխի

Լուծել նշված էջերի խնդիրները

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից

էջ17-ից մինչև էջ24-ը,և էջ29-ից մինչև էջ30

Էջ 17

Շարժում և ուժեր

Մեխանիկական շարժում

Հավասարաչափ և անհավասարաչափ շարժում

Տարբերակ 1

I

Ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունը ուրիշ մարմինների նկատմամբ, կոչվում է մեխանիկական շարժում։

II

Որ շարժումն են անվանում հավասարաչափ: Այն շարժումը, որի դեպքում մարմինը ցանկացած հավասար ժամանակամիջոցում անցնում է հավասար ճանապարհներ։

III

Շարժվող գնացքի վագոնում նստած ուղևորը որ մարմինների նկատմամբ է գտնվում դադարի վիճակում: Պատ. վագոնի

 

Էջ 29

I

Կփոխվի մարմնի շարժման արագությունը, եթե նրա վրա այլ մարմինների ազդեցությունը դադարի. Պատ. կփոքրանա:

II.

Եթե թելը այրենք, որ դեպքում սայլակը չի շարժվի: Պատ. երկրորդ դեպքում:

III.

Քարը ջարդելիս բաժանվում է երկու մասերի: Բեկորներից մեկը ստանում է 12մ/վ արագություն, իսկ մյուսը 4մ/վ: Որ բեկորի զանգվածն է մեծ և քանի անգամ. Պատ. երկրորդ բեկորի զանգվածը մեծ է երեք անգամ:

IV.

Քանի կգ է պարունակում 0,035տ-ն: Պատ. 35կգ:

V.

Քանի գրամ է պարունակում 0,35կգ-ը: Պատ. 350գրամ:

VI

350գ-ը  արտահայտեք կիլոգրամներով: Պատ. 0,35 կգ:

Հեղուկի ծավալի որոշումը չափագլանի միջոցով:

Տարբերակ 1

I.

Հեղուկի  ինչ առավելագույն ծավալ կարելի է չափել 6ա նկարում պատկերված չափագլանով: Պատ. 100մլ

II.

Ինչքան է չափագլանի ամենափոքր մեկ բաժանման արժեքը. Պատ. 2մլ:

III.

Ինչքան է չափագլանում գտնվող հեղուկի ծավալը. Պատ.76 մլ

 

Տարբերակ 2

I.

Հեղուկի ինչ առավելագույն ծավալ կարելի է չափել 6բ նկարում պատկերված չափագլանով. Պատ. 250մլ

II.

Ինչքան է չափագլանի ամենափոքր արժեքը. Պատ. 10 մլ

III.

Ինչքան է չափագլանում գտնվող հեղուկի ծավալը. Պատ. 165մլ

 

Տարբերակ 3

I

Հեղուկի ինչ առավելագույն ծավալ  կարելի է չափել 6գ նկարում պատկերված չափագլանով: Պատ. 100մլ

II.

Ինչքան է չափագլանի ամենափոքր արժեքը. Պատ. 5մլ

III.

Ինչքան է չափագլանում գտնվող հեղուկի ծավալը. Պատ. 60մլ

Տարբերակ 4

I.

Հեղուկի ինչ առավելագույն ծավալ  կարելի է չափել 6դ նկարում պատկերված չափագլանով.Պատ. 1000մլ

II.

Ինչքան է չափագլանի ամենափոքր  արժեքը. Պատ. 10 մլ

III.

Ինչքան է չափագլանում գտնվող հեղուկի ծավալը. Պատ. 940մլ

 

Վ.Ի Լուկաշիկի խնդրագրքից էջ17-18 ՝ 113 խնդրից մինչև 125 խնդիրը:

Խնդիրների լուծումներում պահպանեք խնդրի գրելաձևը:

113.

Տրամվայը շարժվում է 36կմ\ժ արագությամբ: Այդ արագությունն արտայատեցե՝ք մետր- վարկյաններով:

36=1000:3600=10մ/վ

Լրացուցիչ առաջադրանք

Պատրաստեք տեսանյութ՝ ձեր շրջապատում,առօրյայում հանդիպած իներցիայի երևույթի,հավասարաչափ և անհավասարաչափ շարժումների վերաբերյալ:

Տեսանյութում լինի  մեկնաբանություն և եզրակացություն,այն տեղադրեք ձեր բլոգներում ,հղումը ուղարկեք ինձ:(g.mkhitaryan@mskh.am)