Рубрика: Գրականություն, Uncategorized

Մահացած մարդը

15․12․2021

«Կարդում ենք համաշխարհային գրականություն»

Կարդա՛ Լեոպոլդո Լուդոնեսի «Մահացած մարդը» պատմվածքը։

 1. Որակի՛ր «խենթի» պահանջը՝ ճանաչել իրեն մահացած։ Դիտարկի՛ր այդ պահանջը սոցիալական ընկալման համատեքստում։

Տեքստը բավականին տարօրինակ էր, քանի որ ինչ-որ խենթ մարդ, խնդրում էր մարդկանց, որպեսզի իրեն մահացած համարեն։ Այսինքն, նրա մահը կախված էր հասարակության մտածելակերպից, որովհետև միայն երբ մարդիկ նրան մահացած համարեցին, նա մահացավ։  

 1. Ուսումնասիրի՛ր նաեւ “Мы” и “Другие”: проблема идентичности в социальной антропологии հոդվածի «О значимости Другого» հատվածը։
 2. Մտքերդ գրառիր ուրիշի ազդեցությամբ անհատի վարքի դրսեւորումների մասին։

Անհատի վարքը միանգամից կարող է փոխվել, երբ հասարակությունը նրան ինչ-որ նկատողություն անի։ Մենք՝ հասարակությունս, կախված ենք ուրիշի կարծիքից, նույնիսկ երբ մենք ասում ենք, որ դա այդպես չէ, միևնույն է՝ մտածում ենք այդ ամենի շուրջ։ Դա իրականում վատ է, քանի որ պետք է ունենալ սեփական կարծիք և չպետք է կախվենք ուրիշի կարծիքներից։

 1. Մեկնաբանի՛ր «Ոչնչի ծարավը սարսափելի բան է» արտահայտությունը։

Խենթը համարում էր իրեն մահացած, իսկ մնացածը՝ ոչ։ Նա ֆիզիկապես ողջ էր, բայց հոգեպես մահացած։ Նրա մոտ մարել էր ապրելու ցանկությունը։ Նա չուներ ապրելու ուժ, նպատակ, ուստի ցանկանում էր, որ բոլորը իրեն մահացած համարեին։ Իմ կարծիքով եթե նա լիներ մահացած, ուրախ կլիներ։ 

 1. Առանձնացրո՛ւ քո կարծիքով ամենաառանցքային հատվածը, հիմնավորիր ընտրությունդ։

– Հանգուցյա՜լ, – կմկմացին գրեթե միաժամանակ: Նրանք հավատացել էին իրականությանը:

Մեր օրերում, մարդիկ հիմնականում ուրիշների կարծիքներին են ուշադրություն դարձնում։ Տեքստի խենթ մարդը մահացավ միայն այն ժամանակ, երբ նրան համարեցին մահացած, այսինքն նա կախված էր ուրիշների կարծիքներից, չէր կարողանում բավարարվել իր կարծիքով։

 1. Գրավոր ընդհանրացրու տպավորություններդ պատմվածքից։

Տեքստը հետաքրքիր էր, միևնույն ժամանակ տարօրինակ։ Սկզբում, որ կարդացի տեքստը, մտածեցի, որ այդ մարդը խենթ էր, ով ուզում էր, որ իրեն մահացած համարեին։ Հետո հասկացա, որ ճիշտ էի մտածում, քանի որ իրոք այդպես էր։ Գուցե նա հոգնել էր իր կյանքից, կոտրվել էր, հիասթափվել էր աշխարհից, գուցե․․․ Տեքստը նաև մեզ սովորեցնում է, որ պարտադիր չէ մարդկանց կարծիքից այդքան կախվել, քանի որ եթե մենք շարունակենք մարդկանց կարծիքը կարևորել, այլ ոչ թե մեր սեփականը, մարդիկ կսկսեն մեզ կառավարել։

Рубрика: Հայոց լեզվի քերականություն, Uncategorized

Հայոց լեզու 03․12․2021

Ձևաբանորեն և շարահյուսորեն վերլուծել նախադասությունները։

Մթնաձոր տանող միակ արահետն առաջին ձյունի հետ փակվում է, մինչև գարուն ոչ մի մարդ ոտք չի դնում անտառներում։

Ձևաբանորեն.   

Մթնաձոր- գոյական, հատուկ, եզակի, ուղղական հոլով, ի արտաքին
Տանող- ենթակայական դերբայ 
Միակ- որակական ածական, դրական աստիճան
Արահետն- գոյական, հասարակ, եզակի, ուղղական հոլով, ի արտաքին
Առաջին- դասական թվական
Ձյունի- գոյական, հասարակ, եզակի, սեռական հոլով, ի արտաքին
Հետ- հետադաս կապ
Փակվում է- դիմավոր բայ, սահմանական եղանակ, անկատար ներկա, եզակի թիվ, երրորդ դեմք, կրավորական սեռ
Մինչև- նախադաս կապ
Գարուն- գոյական, հասարակ, եզակի, ուղղական հոլով, ան 
Ոչ մի- ժխտական դերանուն
Մարդ- գոյական, հասարակ, անձանիշ, եզակի ուղղական հոլով, ու արտաքին
Ոտք- գոյական, հասարակ, իրանիշ, եզակի, ուղղական հոլով, ի արտաքին
Չի դնում- դիմավոր բայ, սահմանական եղանակ, անկատար ներկա, ժխտական, եզակի թիվ, երրորդ դեմք, ներգործական սեռ
Անտառներում- գոյական, հասարակ, իրանիշ, հոգնակի, ներգոյական հոլով, ի արտաքին

Շարահյուսորեն. 
Ենթակա- արահետն, ոչ մի մարդ
Ստորոգյալ- փակվում է, չի դնում
Որոշիչ- տանող, միակ, առաջին
Ուղիղ խնդիր- ոտք
Տեղի պարագա- Մթնաձոր, անտառներում
Միասնության անուղղակի խնդիր- ձյունի հետ
Ժամանակի պարագա- մինչև գարուն

Ե՛վ գյուղում, և՛ բերդի գլխին ժամանակը սահում է դանդաղ, տարիները նույն ծառի միանման տերևներն են։ Դրա համար էլ խառնվում է ծերունու հիշողությունը։ Գետն աղմկում է առաջվա հանգով, նույն քարերն են և նույն քարե արծիվը:

Ձևաբանորեն․

Ե՛վ․․․ և- համադասական շաղկապ
Գյուղում- գոյական, հասարակ, եզակի, ներգոյական հոլով, ի արտաքին,
Բերդի- գոյական, հասարակ, եզակի, սեռական հոլով, ի արտաքին
Գլխին- գոյական, հասարակ, եզակի, տրական հոլով, ի արտաքին
Ժամանակը- գոյական, հասարակ, եզակի, ուղղական հոլով, ի արտաքին
Սահում է- դիմավոր բայ, սահմանական եղանակ, անկատար ներկա, երրորդ դեմք, եզակի թիվ 
Դանդաղ- որակական ածական, դրական աստիճան
Տարիները- գոյական, հասարակ, հոգնակի, ուղղական հոլով, ի արտաքին
Ծառի- գոյական, հասարակ, եզակի, սեռական հոլով, ի արտաքի
Միանման- որակական ածական, դրական աստիճան
Տերևներն են- բաղադրյալ ստորոգյալ, երրորդ դեմք, հոգնակի թիվ
Դրա- ցուցական դերանուն
Համար- հետադրական կապ
Էլ- օժանդայ բայ
Խառնվում է- դիմավոր բայ, սահմանական եղանակ, անկատար ներկա, երրորդ դեմք, եզակի թիվ
Ծերունու- գոյական, հասարակ, եզակի, սեռական հոլով, ու արտաքին
Հիշողությունը- գոյական, հասարակ, եզակի, ուղղական հոլով, ա ներքին
Գետն- գոյական, հասարակ, եզակի, ուղղական հոլով, ի արտաքին
Աղմկում է- դիմավոր բայ, սահմանական եղանակ, անկատար ներկա, երրորդ դեմք, եզակի թիվ
Առաջվա- որակական ածական, դրական աստիճան
Հանգով- գոյական, հասարակ, եզակի, գործիական հոլով, ի արտաքի
Նույն- որակական ածական, դրական աստիճան 
Քարերն են- բաղադրյալ ստորոգյալ, երրորդ դեմք, հոգնակի թիվ
Եվ- համադասական շաղկապ
Քարե- հարաբերական ածական
Արծիվը- գոյական, հասարակ, եզակի, ուղղական հոլով, ի արտաքին

Շարահյուսորեն. 

Ենթակա- ժամանակը, տարիները, հիշողությունը, գետն
Ստորոգյալ- սահում է, տերևներ են, խառնվում է, աղմկում է, քարերն են, արծիվն է
Ձևի պարագա- դանդաղ, առաջվա հանգով
Տեղի պարագա- գյուղում, բերդի գլխին
Հատկացուցիչ- ծառի, ծերունու
Որոշիչ- միանման, նույն, քարե
Պատճառի պարագա- դրա համար էլ

Рубрика: Հայոց լեզու 10, Uncategorized

Ես հավատում եմ․․․

Ի՞նչ է նշանակում ընդհանրապես հավատալ։ Հավատալ․․․ բառ, որը շատ մտածելու տեղ է տալիս։ Բոլոր մարդիկ հավատում են, եթե չհավատաս, ուրեմն չես հասնի ոչնչի կյանքում։ Պետք է հավատալ և վստահ լինել ինքնդ քեզ վրա, որպեսզի ստացվի։ Ես շատ բաների եմ հավատում, դրանցից մեկը ապագայում իմ նպատակներին հասնելն է և հաջողակ դառնալը։ Ես ամեն ձևով ձգտելու եմ իմ նպատակներին, քանի որ հավատում եմ դրանց։ Շատ հաճախ մարդիկ դադարում են հավատալ, հիասթափվում են կյանքից, երբ ինչ-որ բան այլ կերպ է լինում, որովհետև նրանք այդ ամենը ուրիշ ձևով էին պլանավորել, կամ նրանց մոտ ինչ-որ տխուր ավարտ էր ունեցել պատմությունը։ Բայց պետք չէ հուսահատվել, այլ պետք է համակերպվել ամեն ինչին և քայլել առաջ․․․

Рубрика: Հայոց լեզու 10, Uncategorized

Հայոց լեզու

16.09.2021

 1. Համացանցից տեղեկություններ գտիր հայերենի զարգացման փուլերի շուրջ։

Հայերենն անցել է զարգացման 5-6-հազարամյա ուղի։ Մ. թ. ա. III հազարամյակի սկզբներին հայերենն առանձնանում է հնդեվրոպական ընդհանրությունից ու սկսում իր գոյությունը որպես ինքնուրույն լեզու։ Լինելով կենդանի համակարգ՝ հայոց լեզուն իր զարգացման ընթացքում բազմաթիվ փոփոխությունների է կրել։

Հայերենի զարգացման պատմության շրջանաբաժանման հարցով առաջինն զբաղվել են Մխիթարյան միաբանները։ Նրանք առանձնացրել են հետևյալ փուլերը`

 • հին մատենագրության շրջան,
 • միջին մատենագրության շրջան,
 • աշխարհաբար մատենագրության շրջան։

 • Մեկական օրինակներ գտիր հին՝ գրաբար հայերեն, միջին՝ կիլիկյան հայերեն, գրական աշխարհաբարից արևմտահայերեն և արևելահայերեն։

Գրաբար

Էրնեկ ես անո´ր կու տամ,
       որ առեր իւր եարն է փախեր,
Ոնց որ ըզկամուրջն անցեր,
       ջուրն ելեր, զկամուրջն է տարեր.
Ձընիկ — եղեմնիկ եկեր,
       զոտվընուն հետքն է կորուսեր.
Առեր, ի պաղչան մըտեր,
       ցորեկով զդընչիկն է պագեր:

Միջին հայերեն

Այս աստընվորիս վերայ
       երկու բան ողորմ ու լալի.
Մէկ` որ սիրոյ տէ´ր լինի,
       Մէկ` որ գա´յ ըրողն ու տանի:
Մեռածըն գէմ չէ´ լալի,
       որ ունի զիւր խոցն ալանի.
Եկէ´ք, զողորմուկս տեսէք,
       ոչ մեռած է, ոչ կենդանի

Արևմտահայերեն

Հաղթանակի գիշերն է այս տոնական. —
Հա՛րս, եղ լեցո՛ւր ճրագին։
Պիտի դառնայ կռիւէն տղաս յաղթական. —
Հա՛րս, քիթը ա՛ռ պատրոյգին․

Սայլ մը կեցաւ դրան առջեւ, հորին քով. —
Հա՛րս, վառէ՛ լոյսը ճրագին։
Տղաս կու գայ ճակատն հպարտ դափնիով. —
Հա՛րս, բեր ճրագը շեմին։

Բայց․․․ սայլին վրայ արի՞ւն եւ սո՞ւգ բեռցեր են․․․
Հա՛րս, ճրագը ասդի՛ն երկարէ։
Հերոս տղաս հոն զարնուա՜ծ է սրտէն․ —
Ա՜խ, հա՛րս, ճրագըդ մարէ՜․․․։

Արևելահայերեն

Ճերմա՛կ աղջիկ, ինծի կ’ըսես
Ականջս ի վար,
Որ ըլլաս փոքր իմ սիրահա՛ր
Տրտումներես։

Եղի՛ր։ Միայն թե կը լըսե՞ս
Ողբն անտառին…
Հովերն աշնան անկե առի՜ն
Երազն իր վես.

Իմ սիրտս է ճի՛շտ անտառին պես․․․

 • Գտիր հայոց լեզվի մասին ասույթներ, տեղեկություններ գտիր նաև այդ ասույթների հեղինակների մասին։

Անտուան Մեյե
Հայ այբուբենը գլուխ-գործոց մըն է: Հայ հնչյունաբանության հնչյուններեն յուրաքանչյուրը հատուկ նշանով մը նոթագրված է, և համակարգը այնքան լավ հաստատված է, որ հայ ազգին հայթայթած է հնչաբանության վերջնական արտահայտությունը մը, արտահայտություն, որ պահպանված է մինչև այսօր առանց փոփոխություն մը կրելու: Ատոր հետևանքով` Հայաստան ունեցավ ճկուն գրական լեզու մը, որ հայուն բառապաշարին բոլոր արժեքները կարտաբերե:

Ավետիք Իսահակյան
Մայրենի լեզվի բառերը մենք զգում ենք, ապրում, իսկ օտար լեզվինը՝ սովորում, հասկանում, հիշում…

Սուտ է այն լուսավորությունը, որ պիտի լինի օտարի լեզվով: Այդպիսի դիպվածում դուք ձեր զավակները օտարացնում եք ձեզանից: Նրանց զավակները անունով միայն կլինին հայ, իսկ հաջորդ սերունդները ավելորդ կհամարեն այդ անունը կրել յուրյանց վրա: Ուրեմն խելամիտ եղեք, և թող ձեր դպրոցներում հնչի մայրենի լեզուն:

Եղիշե
Հունարենը մեղմ է, հռոմեական լեզուն` հզոր, հոնարենը` ահաբեկող, ասորերենը` աղերսական, պարսկերենը` պերճ, ալաներենը` գեղեցկազարդ, գոթերենը` հեգնական, եգիպտերենը` տափակախոս ու խավարաձայն, հնդկերենը` ճռվողական, հայերենը` քաղցր, որը միաժամանակ կարող է մյուս բոլոր լեզուների հատկություններն ամփոփել իր մեջ:

Էդմոնդ Շուց
Մաշտոցի հրաշալի ստեղծագործության` հայկական այբուբենի կատարելությունը աշխարհի մեծագույն լեզվաբանների զարմանքն է առաջացրել:

ՀովհաննեսԹումանյան
Լեզուն է ամեն մի ժողովրդի ազգային գոյության և էության ամենախոշոր փաստը, ինքնուրույնության ու հանճարի ամենախոշոր դրոշմը, պատմության ու հեռավոր անցյալի կախարդական բանալին, հոգեկան կարողությունների ամենաճոխ գանձարանը, հոգին ու հոգեբանությունը:

Ղազարոս Աղայան
Բավական չէ ազգասեր ու հայրենասեր լինելը, պետք է մի քիչ էլ լեզվասեր լինել, պետք է սիրել, պաշտել, գգվել հարազատ մոր հարազատ լեզուն. այս սերը միայն կբանա մեր առջև մեր լեզվի անհատնում ճոխությունը, նրա նրբությունը և քաղցրությունը։

Ղևոնդ Ալիշան
Ուր որ հայրենի երգեր կլսվի՝ հոն հայրենիքը ողջ է…

Ես այս հոդվածից իմացա, որ Ք.ա. XV-VIII դդ. Հայկական լեռնաշխարհի արևմուտքում՝ Եփրատի հովտում, օգտագործվել են հիերոգլիֆներ։ Նաև նա­խա­մաշտոցյան Հայաստանում կիրառվել են տասներկու գրային համակարգեր, թողնվել են բազմահազար արձանագրութ­յուն­ներ մայրենի և օտար լեզուներով:

Рубрика: Հայոց լեզվի քերականություն, Uncategorized

Հայոց լեզու 10.09.2021

Վարժություն 9. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի բաց թողած տեղում է գրվում բ։

1. ա) աղբակույտ, աղբյուր, նուրբ, գամփռ

բ) երփնագույն, երեսսրբիչ, դրբոց, դափնի

գ) երբեմն, լիրբ, խաբել, ջրարբի +

դ) երփներանգ, քարակոփ, սրբավայր, տրոփյուն

2. ա) նրբակազմ, շամբուտ, վիրապ, շեղբ

բ) անխաբ, Գաբրիել, գրաբար, ջրարբի +

գ) անխափան, ողբաձայն, հուսախաբ, բորբ

դ) հարբել, դափնեպսակ, ողբերգակ, Համբարձում

3. ա) ուրբաթ, սրբագրել, Սերոբ, դարբնոց +

բ) հրաբուխ, համբույր, Հակոբ, հղփանալ

գ) ողբերգություն, Քերոբյան, տարփողել, ջրարբի

դ) հափշտակել, կառափնարան, նրբերշիկ, ողբանվագ

4. ա)  թափք, երբևիցե, դափնի, գոմաղբ

բ) բամբ, արբշիռ, խաբկանք, ներբողել +

գ) Արփիար, հափշտակել, տարփողել, ճողփյուն

դ) ճամփորդ, նրբին, հարբեցող, Քերոբ

Վարժություն 10. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի բաց թողած տեղում է գրվում փ։

1.ա) քարակոփ, տարփողել, նրբանկատ, սփրթնել

բ) ոսկեծուփ, ճողփյուն, ճամփորդ, դարբնոց

գ) անխափան, բամփել, գռփել, երփներանգ +

դ) սթափվել, շերեփուկ, շամփուր, ջրարբի

2. ա) սփռվել, Հռիփսիմե, հղփանալ, Աբխազիա

բ) խաբել, կոփվել, կափկափել, կառափնարան

գ) Ծոփք, լիրբ, ափսե, երփներանգ

դ) Արփիար, գամփռ, թարփ, հափշտակել +

Վարժություն 2. Գրել տրված բառերին երկու հոմանիշ

ա)

Մլար- Մշուշ, Քուլա

Որոգայթ-  Թակարդ, ծուղակ

Նողկալի-  Զզվելի, գարշեփ

Սրընթաց- Արագընթաց, սրարշավ

Աճապարել- Շտապել, փութալ

Պաճուճանք-  Զարդ, զարդարանք

Բանբեր- Լրաբեր, տեղեկաբեր

Տարտարոս- Վիհ, անդունդ

Անդորր- Խաղաղ, հանգիստ

Ծպտյալ- Դիմակավոր, կերպարանափոխված

Մեղամաղձիկ- տխուր, թախծոտ

Ոխ- վրեժ, քեն

Ավյուն- Եռանդ, ոգևորություն

Ժրաջան- Ժիր, ջանասեր

Մոլի- Մոլեգին, կատաղի

Ցնծալ- Ուրախանալ, բերկրել

Պճնվել- Զարդարվել, հագնվել                        

Զղջալ- Զղջանալ, ափսոսալ

Արտևանունք- Թերթերունք, թարթիչ

Անարգել- Արհամարհել, քամահրել

Հողմ- Քամի, մրրիկ

Հոգեզմայլ- Հոգեթով, էտգեխոս

Սթափվել- զգաստանալ, լրջանալ

Անպարտ- չպարտավորված, անմեղ

Ցասում- Զայրույթ, բարկություն

Անակնկալ- Անսպասելի, հանկարծական

Սուրալ- Սլանալ, սրարշավել

Ակնածանք- Ակնածություն, հարգանք

Քինախնդիր- Վրեժխնդիր, վրիժառու

Տառապել- Տանջվել, չարչարվել

Գիրթ- Շեշտակի, կտրուկ

Հապաղել-  Ուշանալ, դանդաղել

բ)

Տոկալ- Դիմանալ, տանել

Կենարար- Կենդանարար, կենսաբեր

Հեզ- Հնազանդ, հլու

Գամվել- Բևեռվել, մեխվել

Ուրույն- Առանձնահատուկ, յուրահատուկ

Հոծ- Խիտ, ստվար

Ամեհի- Անսանձ, անզուսպ

Անդրդվելի- Համառ, անկոտրում

Անքթիթ- Անթարթ, անթարթափ

Արահետ- ճանապարհ, շավիղ

Դյուրահավատ- Պարզամիտ, միամիտ

Բալասան- Բալզամ, դեղ

Լլկել- Խոշտանգել, չարչարել

Երևելի- Նշանավոր, անվանի

Երերուն- Անհաստատ, շարժական

Երփներանգ- Գույնզգույն, բազմագույն

Զեխ- Շվայտ, ցոփ

Զմայլվել- հիանալ, սքանչանալ

Զուգս- Զարդարանք, արդուզարդ

Ըմբոշխնել- ճաշակել, Խժռել

Ընդարմանալ- Թմրել, անզգայանալ

Թերահավատ- Կասկածամիտ, կասկածոտ

Թյուր- Ծուռ, շեղ

Ի դերև-  իզուր, զուր

Իսպառ- Ամբողջովին, ամբողջապես

Իրավացի- Արդարացի, օրինական

Իրարանցում- Խառնաշփոթություն, խառնակություն

Խաբկանք- Պատրանք, ցնորք

Խուճապ- Տագնապ, շփոթություն

Ձի- Հովատակ, որձաձի

Рубрика: Հայոց լեզու 10, Uncategorized

Իմ կրթական հավակնությունները

Ես այս տարի տեղափոխվեցի ավագ դպրոց, որտեղ կրթական համակարգը այլ է։ Այստեղ ես կարող եմ հրաժարվել այն առարկաներից, որոնք ինձ հետագայում պետք չեն գալու, ինչը շատ լավ է, քանի որ ավելորդ ծանրաբեռնվածություն չի լինի։ Որպես ապագա լեզվաբան ընտրել եմ լեզուներ և խորացված հայոց լեզու։ Այս տարի պետք է էլ ավելի ուշադիր լինեմ դասերին և շատ կարևորություն տամ դրանց։ Մեր երկիրը ահագին բան տրամադրում է։ Օրինակ՝ Թումոն կա, որտեղ տարբեր առարկաներ են ուսումնասիրում և հմտանում են դրանցում։ Շատ դասախոսություններ են լինում, որոնց նույնպես արժե այցելել։ Իսկ ավելի շատ կրթվելու համար կարող եմ օգտվել 21-րդ դարի ամենատարածված բանից՝ ինտերնետից, որի շնորհիվ կարծում եմ բավական գիտելիք կստանամ: Իսկ հետո պետք է կարդալ, կարդալ ու շատ կարդալ:

Рубрика: Uncategorized

Գիտելիքի օրը

Վերջապես եկավ այդքան սպասված Սեպտեմբերի 1-ը։ Բոլորս ուրախ տրամադրություններով լի, տարբեր սպասելիքներով, Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու մոտից շարժվեցինք դեպի Ազնավուր կենտրոն: Մինչև Ազնավուր կենտրոն գնալը որոշեցինք քայլել Երևանի կենտրոնում։ «Վերնիսաժ»ով անցանք դեպի Հանրապետության հրապարակ, հետո հասանք Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերա, ուսումնասիրեցինք օպերայի ճարտարապետական արժեքները, զբոսնելով Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի այգով հասանք Կասկադ, որտեղ էլ գտնվում է Ազնավուր կենտրոնը։ Հիմա մի քանի փաստ կասեմ Ազնավուր կենտրոնի մասին։ Ազնավուր կենտրոնը հիմնադրվել է 2011 թվականին, որը գտնվում է Կասկադի վերին հատվածում։ 2021 թվականին նախատեսվում են սրահներ, որտեղ կներկայացվի Շառլ Ազնավուրի կյանքը աուդիոգիդի միջոցով՝ հենց Ազնավուրի ձայնի ուղեկցությամբ։ Ազնավուր կենտրոնում գործելու է նաև կրթական և մշակութային կենտրոն կենտրոնանալով կինոարվեստի, երաժշտության և ֆրանսերենի վրա։

Рубрика: Իրավունք, Uncategorized

ՀՀ Սահմանադրության վերլուծում

Հոդված 135.Ներում շնորհելը

Հանրապետության նախագահն օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով լուծում է դատապարտյալներին ներում շնորհելու հարցը:

ՀՀ սահմանդրությունը մարդասիրական դրսևորումներից ելնելով սահմանում է Հանրապետության նախագահի կողմից անձին ներում շնորհելու իրավունքը։  Նշված իրավահարաբերությունները կարգավորելու նպատակով, 2018 թվականին, մարտի 7-ին ընդունվել է ներման մասին օրենքը, որով սահմանվում է ներման, ներման խնդրագրերը ներակայցնելու և քննարկելու, ինչպես նաև ներման հրամանգրերի կատարման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու հետ կապված հարաբերությունները։ Ըստ նշված օրենքի, հանցագործություն կատարած անձը պետք է ներկայացնի ներման խնդրագիր։ Ներման խնդրագիրը քննարկելու նպատակով, նախարարությունը կազմում է անձնական գործ և այն ներկայացնում վարչապետին։ Վարչապետը աձնական գործը ուղարկում է ներման հարցերի քննարկման խորհրդակցական հանձնաժողով՝ ներման խնդագրի վերաբերյալ եզրակացություն ստանալու նպատակով, որը վարչապետի համար ունի խորհրդատվական բնույթ։ Վարչապետը հանձնաժողովի եզրակացությունը ստանալուց հետո, Հանրապետության նախագահին ներկայացնում է ներման խնդրագին ներկայացրած անձին ներում շնորհելու, կամ ներման շնորհումը մերժելու մասին առաջարկություն՝ կցելով ներում շնորհելու, կամ ներման շնորհումը մերժելու մասին Հանրապետության նախագահի հրամանագրի նախագիծը։

Рубрика: Պատմություն, Uncategorized

Պատմություն

Մայիսի 17-21
Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
Թեմա 27. 1-ին աշխարհամարտը և Կովկասյան ճակատը
ա/ Հայաստանը և Օսմանյան ու Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական ծրագրերը
բ/ Կովկասյան ճակատը 1914-17թթ․ /բանավոր, էջ 112-115, նաև այլ աղբյուրներ/․
Թեմա 28. Հայոց մեծ եղեռնը
ա/ «Ցեղասպանություն» հասկացությունը
բ/ Հայերի ցեղասպանության երիտթուրքական պետական ծրագիրը
գ/ Մեծ եղեռնը
դ/ Մեծ եղեռնի հետևանքները /բանավոր, էջ 122-128, նաև այլ աղբյուրներ/․

Առաջադրանք
1․ Ներկայացրե՛ք 1915թ․ Կովկասյան ճակատում տեղի ունեցած նշանակալի իրադարձությունները։

Կովկասյան ճակատում առաջին նշանավոր իրադարձությունը Սարիղամիշի ճակատամարտն էր: Այն ընթացավ 1914 թ. դեկտեմբերի 9–ից մինչև 1915 թ. հունվարի 5–ը: Թուրքական երրորդ բանակը, որի հրամանատարությունն անձամբ ստանձնել էր Էնվեր փաշան, կարողացավ գրավել Օլթին, Արդահանը և Կարս–Սարիղամիշի շրջանում դուրս գալ ռուսական զորքերի թիկունքը: Սակայն ռուս զինվորների ու հայ կամավորների հերոսական կռիվների շնորհիվ օսմանյան 90–հազարանոց բանակը գլխովին ջախջախվեց: Էնվերը մի կերպ խուսափեց գերի ընկնելուց: Թուրքական զորքից փրկվեց միայն 12000 հոգի:


2․ Ե՞րբ և ո՞ր փաստաթղթով է տրվել ցեղասպանության իրավական ձևակերպումը։ Ըստ այդ փաստաթղթի՝ ո՞ր գործողություններն են որակվում որպես ցեղասպանություն։

1948 թ. դեկտեմբերի 9–ին Միավորված ազգերի կազմակերպության ընդունած «Ցեղասպանության հանցագործությունները կանխելու և դրա համար պատժի մասին» փաստաթղթում տրվեց դրա իրավական ձևակերպումը: Ըստ այդ կարևոր փաստաթղթի` ցեղասպանություն են համարվում այն գործողությունները, որոնք կիրառվում են որևէ ազգի կամ կրոնական համայնքի լիակատար կամ մասնակի ոչնչացման նպատակով: Այդ գործողություններից են` ա) խմբի կամ համայնքի անդամների սպանությունը, բ) նրանց մարմնական լուրջ վնասվածք կամ մտավոր խանգարում հասցնելը, գ) երեխաների հանձնումը մարդկային մի խմբից մյուսին և այլն:


3․ Բացի հայերից, ուրիշ ի՞նչ ժողովուրդներ գիտեք, որոնց նկատմամբ երբևէ իրականացվել է ցեղասպանություն /գրավոր-բլոգային աշխատանք/․

Կամբոջայի ցեղասպանություն

Կամբոջայի ցեղասպանությունը  կատարվել է 1975-1979 թվականներին Կամբոջայում։

Կամբոջայի երկար քաղաքացիական պատերազմը պատճառ հանդիսացավ փախստականների և բռնի տեղահանվածների ներգաղթին դեպի ԱՄՆ և Վիետնամ։ Վկաներն ասում էին, որ դժվար է գնահատել այդ վայրագության մասշտաբները և ըստ հետազոտությունների` զոհերի թիվը հասնում է տասնյակ հազարավորների։

Ըստ Պոլ Պոտի գաղափարի «պայծառ ապագայի» համար պետք է ընդամենը մեկ միլիոն «նվիրված մարդիկ» մնացածը պետք է ոչնչացվեն։ Հենց այս գաղափարախոսության հետևանքով է, որ ավելի քան վեց միլիոն մարդ ենթարկվել է դաժան տանջանքների և ֆիզիկական ոչնչացման։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ ուղարկվում են Թոուլ Սլենգ բանտ (այժմյան Ցեղասպանության թանգարան)։ Միայն տասներկու հոգու է հայտնի, թե ինչ է կատարվել այնտեղ, քանի որ նրանք այն մարդիկ էին ովքեր անցել էին այդ կոտորածների միջով և ողջ մնացել միայն երջանիկ զուգադիպությամբ։ Մինչ օրս բանտարկյալներից մեկը վկա է Պոլ Պոտի ռեժիմի դատավարությանը։ Այդ ժամանակահատվածին հատուկ են զանգվածային մահապատիժները։